Frokostmøte

Klimaendringer, globalisering, økt konkurranse, terror og spionasje fører med seg usikkerhet og strengere krav til infrastruktur. Risikostyring er nødvendig for å sikre robuste løsninger.

10. november 2015

Multiconsult inviterer derfor til frokostmøte med tema «Kritisk infrastruktur i en tid med økende utfordringer og strengere krav – hvordan sikre robuste løsninger?»

Frokostmøtet er gratis og blir avholdt i Multiconsult sine lokaler i Nedre Skøyen vei 2, Oslo, torsdag 26. november klokken 08.00-09.30.

Det vil bli servert enkel frokost fra klokken 07.30.

Det legges opp til følgende program:

Velkommen
Ved Daglig leder Christian N. Madsen, Multiconsult

Usikkerhet knyttet til bruk av ny teknologi i tidligfase i store vegprosjekter
Ved Inger Lise Johansen, Statens vegvesen

SHA-risiko og byggherrens forventninger til rådgivere og prosjekterende
Ved SHA-direktør Vigdis Bjørlo, Jernbaneverket

Sikring av samfunnskritisk infrastruktur mot tilsiktede hendelser: risikostyring i lys av sikkerhetsloven
Ved Håkon Hermansson, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

 

Påmelding

Klikk her for påmelding | Siste frist er 24. november 2015.