Frokostmøte Klima 2050

5. april arrangerer Klima 2050 frokostmøtet med offentlige og private aktørers samfunnsansvar for klimatilpasning på dagsorden. Se program og meld deg på her.

9. mars 2018

Tid:        5. april kl. 8:00 – 10:30 (Frokost fra kl. 08.00. Programmet starter kl. 08.30)

Sted:     Multiconsult, Oslo. Adresse: Nedre Skøyen vei 2

Bakgrunn og formål

Klima 2050 er et bransjeovergripende forskningsprogram som skal bidra å styrke den praktiske klimatilpasningen for bygg og infrastruktur i Norge. Beslutninger og aktørenes praktisering av samfunnsansvar er her like viktig som det å finne gode tekniske løsninger.

I dette frokostseminaret setter Klima 2050 «samfunnsansvar for klimatilpasning» på dagsorden, og vi har invitert engasjerte innledere til å holde foredrag, korte innlegg og til å delta i debatt. Hensikten er å bidra til refleksjon og diskusjon rundt hvilket ansvar offentlige aktører og private bedrifter har for klimatilpasning, og hva de bør eller kan gjøre.

Med samfunnsansvar menes her hvilket ansvar selskaper og institusjoner forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, dvs. hensyn ut over det som er pålagt ved lov.

Frokostmøtet er åpent for alle.

Klikk her for påmelding innen 23. mars

Program Frokostmøte om samfunnsansvar for klimatilpassing

 

08:00 – 08:30    Det serveres enkel frokost utenfor møtelokalet

08:30 – 08:45     Velkommen v/ Grethe Bergly, Multiconsult: Kort orientering om Klima 2050 generelt og om arbeidspakke 4 spesielt

08:45 – 09:15     Per Espen Stoknes om Bedrifters samfunnsansvar for klimatilpasning

09:15 – 09:25     Kort benstrekk

09:25 – 09:55     Samfunnsansvar for klimatilpasning – hva får man til, hva får man ikke til? Tre korte debattinnlegg ved representanter fra Finans Norge, BaneNOR og Norsk Byggenæring

9.55 – 10:30        Dialog om likheter og forskjeller i strategier og holdninger til samfunnsansvar for klimatilpasning. Avslutning i auditoriet.

Møteleder: Elisabeth Schjølberg, Multiconsult

Om foredragsholdere / innledere


Per Espen Stoknes
:
Vara på Stortinget for Miljøpartiet de grønne. Han kaller seg klimapsykolog, er psykolog med PhD i økonomi, og leder senter for grønn vekst på BI. Han jobber også som konsulent, entreprenør og har skrevet flere bøker. https://www.bi.no/om-bi/ansatte/institutt-for-rettsvitenskap-og-styring/per-espen-stoknes/

Hege Hodnesdal:   
Leder for prosessområdet skadeforsikring i Finans Norge

Grethe Bergly:
Konserndirektør region Østlandet, Multiconsult

Gry Dahl:
Fagansvarlig Ytre miljø, BaneNOR

Velkommen!

Hilsen

Elisabeth Schjølberg (Multiconsult), Lena Bygballe (BI), og Åshild Lappegard Hauge (SINTEF) med flere.