Frokostmøte: God eiendomsledelse

Multiconsult inviterer til gratis frokostmøte 7. oktober 2014 kl. 07:30 – 10.00, i nye, flotte lokaler i Sluppenveien 15, Trondheim. Inngang mot øst. Frokostmøtet har tittelen "Fra oversikt over bygningsmassen til utforming av eiendomsstrategien".

18. september 2014

Dele bred fagkompetanse

Eiendomsledelse handler om å lede og styre eiendom og støttetjenester for å oppnå størst mulig nytteverdi for eier, bruker og samfunnet. Det handler om å lede både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter i samspillet mellom bygg og eiendom og virksomhet.

Multiconsult har bred kompetanse innen spesialfag, eiendomsledelse og bygningsforvaltning generelt, og ønsker med dette frokostmøtet å dele av denne kunnskapen med bygg/eiendomsmiljøet i Trondheim. I tillegg til frokost byr vi blant annet på et spennende FoU-prosjekt (v Svein Bjørberg), litt om LCC, kartlegging av bygningsmasse og mer.

Program:

Frokost og mingling
Innledning
multiMap – en metodikk og et verktøy for kartlegging av eksisterende bygningsmasse som underlag og taktisk planlegging for videre utvikling av bygningsmassen v/amin Haddadi
«OSCAR – Verdi for eier og bruker» Et FoU-prosjekt med fokus på livsløpsplanlegging (Eiendomsstrategi, vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplanlegging) v/Svein Bjørberg
Akustrikk: Bedre før og var (og billig) – enn etter og sein og dyr: God ivaretagelse av akustikk i ny og eksisterende bygningsmasse v/André Negård
LCC i offentlige anskaffelser – Prinsipper og bruk i ulike faser v/Svein Bjørberg

Sett av et par timer og bli oppdatert på et spennende tema.

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Ragnhild Solgård ragnhild.solgard@multiconsult.no, tlf. 90617618.

Deltakelse er gratis. Meld deg på innen 30. september.

Velkommen!