Fremtidens baneløsninger

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema “Fremtidens baneløsninger i Bergensregionen» 18. september . Frokostmøte er gratis og blir holdt på Multiconsult sitt kontor i Bergen fra kl. 08:00 - 09:15.

26. august 2014

Det skjer mye på banesektoren i Norge og det er ventet ekstremt stor aktivitet i tiden fremover.  Mye skal planlegges, mye skal bygges – alt krever kunnskap og erfaring. I 2010 åpnet bybanen i Bergen og den har blitt ryggraden i byens kollektivtrafikk. Gjennom bybaneprosjektet tok Bergen skittet inn i fremtiden når det gjelder nye vei- og baneløsninger for å møte trafikkutfordringene. Seminaret skal sette fokus på kunnskap og erfaringsoverføring i Bergens regionen.

Program

 

07:30 Registrering/enkel frokost
08:00 Velkommen v/Markedssjef Tone Manum, Multiconsult
08:05 Beste anlegg 2013 – Bergen bybane – Hva gjorde Bybanen til en vinner? v/juryleder Arne Skjelle, direktør i BNL
08:25 Ulike underbygningsmetoder – fordeler, ulemper og innovasjon – nye løsninger som kan være interessante å introdusere/bruke mer i Norge v/ Elias Kassa professor i jernbaneteknikk ved NTNU
09:00 Mulighetsstudie om rask togforbindelse mellom Åsane og Flesland v/planlegger Marit Petersen ved NSB

Påmelding

Påmelding sendes til oystein.engum.andersen@multiconsult.no

Frist for påmelding er 12 september 2014