Domkirken_1390x576

Fredrikstad domkirke | Foto: Multiconsult

Fredrikstad domkirke rehabiliteres

Multiconsult prosjekterer og har byggeledelsen for rehabiliteringen av Fredrikstad Domkirke, et arbeid som nå er godt i gang.

4. september 2014

Multiconsult prosjekterer og har byggeledelsen for rehabiliteringen av Fredrikstad Domkirke, et arbeid som nå er godt i gang.

Multiconsult har i oppdrag å prosjektere både innvendige og utvendige arbeider på den verneverdige kirken fra 1880, samt oppfølging i utførelsesfasen. Denne fasen går over to år og er delt opp i to byggetrinn. Byggetrinn én består av restaurering av klokketårnet. Byggetrinn to består av restaurering av hovedskipet. Alle arbeidene er planlagt ferdigstilt 1. september 2015.

– Vi er godt i gang med arbeidet og er nå i utførelsesfasen. Kirken har ikke hatt noen store inngrep på over 60 år, så det er gøy å få være med på en så stor restaurering, sier Ann-Kristin Bræck, oppdragsleder i Multiconsult.

Scannet kirken med laser

Multiconsult bruker en relativt ny og utradisjonell teknologi til rehabilitering av gamle og vernede bygg. Fredrikstad kirke ble scannet med laser for å ta ut tredimensjonale tegninger som ble brukt i arbeidet med bevaring av det verdifulle bygget. En tilstandsanalyse har avgjort hvilke utbedringer som måtte gjøres.

– Vi er nå i byggetrinn én og jobber med utbedringer på klokketårnet og to av sideskipene. Til nå har vi blant annet spekket om ca 1000 m2 med ødelagte kalkmørtelfuger på klokketårnet. Vi har fjernet gammelt kobber på kirkespiret og er i gang med legging av ny kobbertekking. Vi har begynt å restaurere vinduene i klokketårnet og i tillegg har vi løftet ned værhane, krusifiks og kobberkule for restaurering, sier Bræck.

Godt samarbeid på tvers

Multiconsult har i dette prosjektet hatt god utnyttelse av spisskompetanse på tvers av regionene. Oppdragsledelse, byggeledelse og SHA-koordinering gjøres fra Fredrikstad, miljøkartlegging i Fredrikstad og Drammen, imens tilstandsanalyse og prosjektering foregår i Oslo.

I tillegg har Multiconsult samarbeidet med NIKU som har spesialkompetanse på verneverdige bygg og Skanska som har scannet bygget og laget BIM-modell som ble brukt i prosjekteringen.

Se video om restaureringen på NRK.