Fra Nydalen til Norfolk

Magnus Hagen Brubakk har bidratt med geoteknisk ekspertise i både et lite kraftverk i Oslo og i en gigantisk vindpark utenfor England. Nå jobber han med det største samferdselsprosjektet i Norge i nyere tid.

24. september 2018

Hvis du spør Magnus hvordan en typisk arbeidsdag ser ut, svarer den geotekniske rådgiveren at en slik ikke finnes.

– Variasjonen i oppgaver er noe av det som gjør det så spennende å jobbe i Multiconsult. Jeg er med på befaringer, planlegger grunnundersøkelser, prosjekterer løsninger og deltar i store samhandlingsmøter. Ingen dager er like, sier han.

Jobber tverrfaglig

Da Magnus begynte i Multiconsult i 2010, etter at han hadde avsluttet master-graden i geoteknikk ved NTNU, var det én avdeling for geoteknikk i selskapet. Nå er det tre. Magnus er organisatorisk plassert i Geoteknikk Bygg og Eiendom, men i seksjonene for geoteknikk jobber man på tvers av fagområdene, og han har arbeidet mye med samferdsel.

Det siste året har Magnus jobbet nesten 100 prosent i det største samferdselsprosjektet i Norge i nyere tid – T-banen fra Fornebu i Bærum til Majorstuen i Oslo. Der er han fagansvarlig for geoteknikk løsmassestasjoner og har arbeidet mye med stasjonene på Lysaker og Skøyen, samt innføringen til Majorstuen. Dessuten har han en koordineringsrolle mot de andre fagene i objektet.

– Det er svært spennende å jobbe med et stort samferdselsprosjekt i et bynært område, hvor man også har korte tidsfrister. Dessuten må vi være svært oppmerksomme på tredjepart. Man kommer tett innpå eksisterende konstruksjoner og bomiljøet til mange mennesker, sier han. Den om lag 8,5 kilometer lange tunnelen skal også legges under Lysakerelven.

På Skøyen er det 60–70 meter ned til berg og det er en geoteknisk utfordring å etablere byggegrop uten å påvirke eksisterende infrastruktur og bygg. På Skøyen blir det en stor, åpen byggegrop i lang tid. Bare 20 meter unna ligger den bevaringsverdige bygningen Sofienlund.

Teori og praksis

I Fornebubanen-prosjektet har Magnus sittet på prosjektkontor sammen med de andre fagene. Etter hvert som byggingen skal følges opp, håper han å jobbe mer i felt.

– Det er gøy å sitte på kontor og prosjektere løsninger, men det er ekstra givende å komme ut og se at løsningene fungerer i praksis, sier han.

Det beste er likevel en kombinasjon.

– Det er åtte år siden jeg startet i Multiconsult som saksbehandler og oppdragsmedarbeider. Siden da har jeg fått ulike faglige utfordringer i de fleste av markedsområdene våre. Gradvis er det blitt mer oppdrags- og disiplinledelse. Det har vært svært motiverende. Det kan i starten føles litt utrygt å få ansvar for større oppdrag, men det har gått seg til. I Multiconsult har du alltid et sikkerhetsnett i fagmiljøet å støtte deg på, framholder han.

– Multiconsult har det beste fagmiljøet i landet innen geoteknikk, både når det gjelder kompetanse og arbeidsmiljø, mener Magnus.

Små og store oppdrag

Før Fornebubanen arbeidet Magnus med Follobanen, der han var sysselsatt med tredjepartskontroll på Ski stasjon. Også der var det en kombinasjon av prosjekteringskontroll og administrative oppgaver.

Tidligere arbeidet Magnus med et annet prestisjeoppdrag, denne gangen utenlands. Han var oppdragsmedarbeider og senere oppdragsleder for Multiconsult sin geotekniske bistand ved fundamentering av vindturbiner i havvindparken Dudgeon utenfor kysten av England. Fra norsk side eies parken av Equinor.

– Veldig spennende. Oppdraget er internasjonalt, investeringen er enorme og parken vil bli stor, kommenterer han.

Dudgeon ventes å få en produksjonskapasitet på om lag 400 MW når den står ferdig. Det tilsvarer nok energi til å forsyne 410 000 britiske husstander. Magnus er svært fornøyd med at kunden ble særdeles tilfreds og at Multiconsults erfaring og kompetanse innen offshore geoteknikk sparte havvindparken/kunden for masse penger.

– Det er også svært motiverende å være med på å utvikle et nytt markedsområde som er viktig for kunden, samfunnet og for å løse klimautfordringene, sier den geotekniske rådgiveren.

Men også mindre suksesser smaker godt. Magnus husker godt gleden over en vellykket energisentral for Nydalen Energi ved Akerselven i Oslo. Der arbeidet han med etablering av byggegrop og permanent støttekonstruksjon.

Ingen dager er like.