Over 150 Multiconsult-medarbeidere har vært involvert i Europas største vindkraftprosjekt.

Fosen Vind – Europas største vindkraftprosjekt på land

Multiconsult er byggherrens rådgiver for Europas største vindkraftprosjekt på land, Fosen Vind. Ved ferdigstillelse i 2020 vil prosjektet bestå av 277 turbiner med en samlet effekt på 1057 MW.

18. desember 2018

Prosjektet består av de seks vindparkene Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet, Geitfjellet og Hitra 2. Bygginga startet i 2016. Ved ferdigstillelse i 2020 vil turbinene på et normalår produsere 3,6 TWh, som tilsvarer strømforbruket til over 179.000 husstander.

Over 150 Multiconsult-medarbeidere har vært involvert i prosjektet så langt. Rådgivere innen elkraft, linje, bygg, vei, ytre miljø, landskap, geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi har utarbeidet anbudsunderlag og følger opp kontrakter og entreprenører i byggeperioden. De har også detaljprosjektert kai, linje og vei, i tillegg til å utøve byggeledelse. Fosen Vind er et godt eksempel på det tverrfaglig samarbeidet i Multiconsult.