Andel elbiler i Oslo forventes å øke mye | Foto: Cato A. Mørk

Forventer sterk økning av elbiler i Oslo

Etterspørselen etter nullutslippsbiler vil fortsette å øke kraftig og andelen slike biler kan øke fortere enn tidligere forventet. Dette bidrar positivt til klimagassutslippene, viser en fersk rapport Multiconsult har utarbeidet.

10. januar 2019

Multiconsult har utarbeidet rapporten på oppdrag av Klimaetaten i Oslo kommune for å anslå effekten av endringene i bomringen på klimagassutslipp i Oslo. I den forbindelse har selskapet laget en modell som beregner fremtidig utvikling i elbilandel i total personbilpark, med og uten elbilfordeler i bomsystemet.

– Hvis dagens elbilfordeler videreføres, bilene får lenger rekkevidde og tilbudet på slike biler blir enda bedre, så kan antallet øke svært mye i de kommende årene. Vår prognose tyder på at norske bilkjøpere er klare for overgangen til elektrisitet, og at det nå er det manglende tilbudet av elbiler som begrenser veksten, sier markedssjef Bernt Sverre Mehammer i Multiconsult.

Mehammer påpeker at elbilandelen også er svært følsom for økonomiske insentiver. Fjerning av økonomiske elbilfordeler kan derfor sette utviklingen i elbilandel tilbake, men økningen i elbilandel vil fortsette etter at denne engangseffekten er tatt ut, men da fra et lavere nivå.


Bernt Sverre Mehammer, markedssjef By & Samfunn i Multiconsult.