Forsvaret rydder etter seg på Skjelanger Fort

Forsvaret rydder etter seg på Skjelanger Fort

Saneringsarbeidet av tre skytebaner og en avfallsfylling på Skjelanger fort i Meland kommune er straks ferdigstilt. Dette er i forbindelse med Forsvaret sin utrangering av fortet. Endelig avhending av eiendommen vil skje når den siste skytebanen er sanert.

1. desember 2017

Skjelanger har en historikk tilbake til 1939 og var det eneste kystartillerianlegget ved innseilingen til Bergen, som ble påbegynt før utbruddet av annen verdenskrig. Nå har Forsvaret besluttet at fortet skal gå ut av drift, fordi det ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål.

– Vi rydder opp i henhold til gjeldende forskrifter for fremtidig sivil etterbruk av eiendommen. Multiconsult har bistått med å kartlegge forurensningsgraden til fortet sine skytebaner og avrenningen fra en eldre avfallsfylling. Vi er glade for å kunne bistå Forsvaret med å fjerne forurensede masser fra et område vi nå håper publikum vil få glede av, sier Eva Bjønnes, seksjonsleder for Geo i Multiconsult.

Over 200 jord- og vannprøver

Kartleggingsarbeidet har omfattet prøvetaking og analyser nærmere 200 jordprøver, samt en rekke vannprøver. Multiconsult har utarbeidet en tiltaksplan som beskriver hvordan området skal ryddes opp.

– Selve saneringsarbeidet på tre av skytebanene og en avfallsfylling har omfattet oppgraving og levering av forurensede masser til godkjent mottak. Saneringsarbeidet har foregått i hele høst og vært overvåket av oss. Parallelt har det pågått kartlegging og utarbeidelse av en tiltaksplan for den siste skytebanen ved Skjelanger fort. Vi er glade for å kunne bistå Forsvarsbygg i et miljø -og samfunnsmessig viktig arbeid, avslutter Bjønnes.