Først ut i Norge og størst i verden

Ved å bidra til utbyggingen av verdens største rørbaserte system for avfallstransport er Multiconsult med på å skrive historie i Bergen sentrum.

3. april 2018

Bossnettet blir det første av sitt slag i Norge, og skal på verdensbasis bli det største. Det spesielle med prosjektet er at det bygges ut i en eksisterende by, og vil ved ferdigstillelse dekke hele sentrumskjernen. Prosjektet innebærer å legge et rørnett under bakken som skal frakte søppel fra sentrum og ut til en mottaksterminal.

Multiconsult prosjekterer, for BIR Nett AS, om lag én tredel av rørtraseene i nettet. Nærmere bestemt områdene Nygård, Byparken og Marken. Området som skal bygges ut er stort, og etter å ha utarbeidd en optimaliseringsrapport over hvor traseene for rørsystemet bør ligge er nå den første entreprise i gang med graving, to er ferdig detaljprosjektert og klar for utlysning, og to påfølgende entrepriser er godt i gang.

Det å planlegge og bygge ny infrastruktur i sentrum av en gammel middelalderby er krevende og det er mange involverte parter. I tillegg til et ukjent antall gårdeiere er Bergen kommune ved VA-etaten, og Bymiljøetaten involvert. Samt Statens vegvesen, Riksantikvaren, NIKU, BKK og fibereiere for å nevne noen. Men utfordringene har også gjort prosjektet svært spennende å jobbe med sier oppdragsleder Lars Kristian Sandven.

I Multiconsult er det mange fag som har vært involvert i prosjektet, men de mest sentrale er er VA-teknikk, geoteknikk, landskapsarkitektur, trafikk og miljøgeologi.

Sentralstøvsuger for boss

Når prosjektet i sin helhet er ferdig utbygget vil det bli langt færre søppelbøtter å se i Bergen sentrum, om lag 10 000 søppebøtter skal byttes ut med 500 nedkast for søppel knyttet til nedgravde rør i bakken. Herifra vil søppelet som kastes suges i rørsystemet til mottaksterminalen. Målet er å få bukt med overfylte søppelbøtter og skjemmende søppellukt. Bossnettet vil gi færre skadedyr, mindre utslipp fra store biler i sentrum, samt skape et ryddigere sentrum. Resirkulering er det også tatt høyde for, søppelet kan sorteres i én nedkaster for restavfall, én for papir- og én for plastemballasje.

Deler av bossnettet ble tatt i bruk allerede i oktober 2015, resten av byen vil gradvis blir koblet til. En mer detaljert beskrivelse av bossnett kan man se i egen videosnutt.