Først i Norge med IPD-kontrakt på sykehusbygging

Som del av CURA-gruppen har Multiconsult ASA og LINK Arkitektur AS inngått en Integrated Project Delivery-kontrakt med Skanska og Sykehuset i Vestfold HF. Dette er den første kontrakten i sitt slag som er inngått i Norge for bygging av sykehus.

13. mars 2017

Tønsberg sykehus | Ill: Tønsbergprosjektet

Fredag 10. mars ble kontrakten for Tønsbergprosjektet, med en samlet verdi på over 1,7 milliarder kroner, signert under en seremoni ved Sykehuset i Vestfold.

– Det har hele tiden ligget til grunn for prosjektet at en slik type kontrakt skulle inngås mellom partene ved overgang til detaljprosjekt. Vi er svært glade for at kontrakten er kommet på plass og tror den vil kunne løse noen av de tradisjonelle utfordringene som oppstår i byggeprosjekter, sier oppdragsansvarlig i Multiconsult og styreleder i CURA-gruppen, Espen Bjørshol.

Felles pott

Kontrakten for Tønsbergprosjektet er basert på en IPD-modell (Integrated Project Delivery) der partene arbeider tett sammen i hele gjennomføringsfasen for å løse oppgaven til felles beste. Det innebærer også at entreprenør og prosjekterende legger sin samlede fortjeneste i en felles pott.

– IPD-modellen krever at hver part legger igjen egeninteressen ved døren, at vi spiller på lag og setter prosjektets målsetninger i fokus. Det bidrar til sterkere felles incentiver for å gjennomføre prosjektet på den totalt sett beste måten, sier Bjørshol.

IPD-modellen er hyppig brukt med suksess i utbygging av sykehus i USA. For Tønsbergprosjektet har partene tilpasset den amerikanske modellen til norske forhold. Prosjektet har tøffe målsetninger. Det skal bygges raskere enn sammenliknbare utbygginger, 10 prosent billigere og uten byggefeil.

– I dette prosjektet vil vi kunne utnytte kompetansen og innovasjonskraften som ligger hos entreprenøren, ingeniørene og arkitektene til beste for Sykehuset i Vestfold HF og sykehusets brukere, avslutter Bjørshol.

Fakta om Tønsbergprosjektet
Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 12 000 m2 og et somatikkbygg (33 000 m2 brutto) i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i mars 2019, mens Somatikkbygget ved «nye SiV» er ferdig i 2021. Prosjektet har en kostnadsramme på MNOK 2700 + IKT

CURA-gruppen består av Multiconsult ASA, Hjellnes Consult AS, Erichsen & Horgen AS, LINK Arkitektur AS og Bølgeblikk Arkitekter AS