1/4

Skrugarder i Arktis.

2/4

Åse Ervik på feltarbeid.

3/4

Kollega Annu Oikkonen måler isblokk.

4/4

I midten av juni forsvarte Åse Ervik sin doktorgrad.

Forsket på is-krefter fra skrugarder

I midten av juni forsvarte Åse Ervik sin doktorgrad på isfenomenet skrugarder. Forskningen vil hun blant annet bruke i arbeidet med offshore-installasjoner i arktiske strøk.

3. juli 2019
Cato A. Mørk

Skrugarder er deformert sjøis som er dannet ved at isflak blir presset sammen til en tykk og kraftig istype. Skrugarder er ofte dimensjonerende for installasjoner i arktiske og andre strøk med sjøis, fordi skrugarder er tykkere enn andre typer is.

I rundt fire år arbeidet Åse Ervik med doktorgraden sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Gjennom forskningsarbeidet har jeg funnet ut hvordan de fysiske og mekaniske egenskapene til en skrugard forandrer seg gjennom vinteren, og hvordan dette påvirker krefter fra en skrugard mot en konstruksjon, sier Ervik.

Forskningen har spesielt betydning på olje og gassinstallasjoner langt nord, men kan også overføres til annen industri og bygninger. For eksempel nevner hun offshore vindturbiner i Bottenviken som eksempel.

– Basert på feltarbeid fant jeg ut hvordan skrugarder utvikler seg igjennom vinterne, noe som ikke var så kjent før. Og ikke minst hvordan denne utviklingen påvirker krefter fra skrugarder på installasjoner, sier hun.

Hun påpeker at kombinasjonen av feltarbeid, dataanalyse og numerisk modellering har vært det mest lærerike i løpet av perioden hun har jobbet med doktorgraden.

Store krefter
I løpet av forskningsarbeidet tilbrakte Ervik tre uker på et skip i pakkisen i arktiske havområder for å undersøke skrugardene i området og ta prøver av disse. En av tingene som kom frem er at skrugardene vokser lenger ut på våren enn andre typer is, til tross for at lufttemperaturene overstiger frysepunktet til isen. Samtidig blir isen mer formbar på våren som til sammen gjør at kreftene fra skrugarder er høyere på våren sammenlignet med vinteren, noe som tidligere var ukjent.

Ervik jobber til daglig som rådgiver hos Multiconsult i Tromsø.

– Til daglig jobber jeg med flere prosjekter innen olje og gass, men også med andre prosjekter, som nå med seilingsmerker i Finnmark for Kystverket, sier Ervik.

– Forskningen til Åse Ervik er veldig relevant for oss i Multiconsult. Å forstå effekter av skrugarder er viktig fordi de gir økt last og påkjenninger for marine strukturer. Denne forskningen vil forbedre kommende beregningsmodeller når det gjelder islaster og påvirkning fra is, sier Tim Fristedt, avdelingsleder Marin teknologi.
Han påpeker at hun vil styrke avdelingens allerede sterke ekspertise på arktiske forhold. På Tromsøkontoret er det syv ansatte med doktorgrader, tre innen havis.

Se video fra feltarbeidet