1/3

Skisse av muligheter for flyplassby | Illustrasjon: Oslo Airport City

2/3

Mia Meyer Walle-Hansen og Bjørn Klimek i Multiconsult.

3/3

Oslo Lufthavn Gardermoen | Foto: Avinor/UAS Norway, Anders Martinsen

Forsker på fremtidens flyplassby

Et nytt forskningsprosjekt skal se på utvikling av fremtidens flyplassby rundt Oslo lufthavn Gardermoen. Sammen med kommunene rundt flyplassen og sentrale eiendomsutviklere er Multiconsult sentral aktør i prosjektet.

27. september 2021
Cato A. Mørk

– Ny næringslivsvariasjon som bidrar til et mer robust arbeidsmarked vil være et sentralt element i en fremtidig flyplassby. Forskningen vil samarbeide med eiendomsutviklerne og kommunene om betingelser for å tiltrekke nye næringer til flyplassregionen, sier Bjørn Klimek, PhD fra Multiconsult og forskningsleder i prosjektet.

Prosjektet er finansiert av det regionale forskningsfondet Viken og har en varighet på to år. Ullensaker kommune er prosjekteier, mens Multiconsult vil lede selve forskningsprosessen, LINK arkitektur bidrar med kompetanse på urbanisme og områdeutvikling og andre sentrale samarbeidspartnere er Oslo Airport City og Oslo Logistikkpark Gardemoen.

Forskningsprosjektet tar for seg hvordan eiendomsutviklerne og kommunene ved OSL-Gardermoen kan utvikle smarte by- og stedskvaliteter rundt flyplassen.

Levende laboratorium
I prosjektet etableres en Living Lab – et levende laboratorium – som skal fungere som samhandlingsarena for prosjektpartnerskapet og interesserte i regionen. Ny kunnskap som genereres i forskningen skal inngå i en regional innovasjonsprosess.

– I Gardermoen Living Lab utfordrer vi aktørene i regionen til nytenkning. Vi kommer til å invitere til en serie med idéverksteder om forskjellige satsningsområder, som for eksempel ny næringslivsvariasjon, nullutslipps-luftfart og reiselivets fremtidsutsikter etter corona-pandemien. Her skal vi sette forskning i praksis, sier Mia Meyer Walle-Hansen i Multiconsult, som leder prosjektets Living Lab.

Les mer: