Fornybar energi som fattigdomsbekjempelse i Etiopia

Linn Silje Undem i Multiconsult har reist til Etiopia gjennom Ingeniører Uten Grenser (IUG). Målet var å se på hvordan fornybar energi kan implementeres i Utviklingsfondet sin nye femårige program for fattigdomsbekjempelse (CARD).

25. februar 2016

Til tross for at Etiopia er et land med rik tilgang på energiressurser, har kun 20 prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet. På landsbygda er tallet så lavt som rundt to prosent.

– Den manglende tilgangen til en viktig samfunnsstruktur hindrer utvikling og vekst i landet. Samtidig bidrar tradisjonell bruk av energi, i form av biomasse, til matlaging til økt avskoging. Ineffektiv og gammel teknologi innen kokeovner medfører også økt utbredelse av luftveisrelaterte sykdommer, sier Linn Silje Undem, som jobber med energianalyse i Multiconsult.

Fornybar varme og lys

Utviklingsfondet ønsket en vurdering av hvordan ulike fornybare energiteknologier kan implementeres som ledd i klimatilpasningsdelen av CARD, samt fungere for innbyggere som ikke er tilknyttet til det nasjonale kraftnettet. Oppdraget til Multiconsult besto blant annet i å beskrive 2-4 ulike løsninger med fordeler, utfordringer, restriksjoner og kostnader per husholdning.

– Det var motiverende å bruke bakgrunnen min innen fornybar energi til å bidra til å gjøre en forskjell blant de som trenger det mest. I prosjektet så jeg på hvordan rentbrennende og mer effektive kokeovner kan erstatte den tradisjonelle varianten med åpen ild. Samtidig vurderte jeg ulike alternativer for hvordan innbyggerne kan få tilgang til blant annet lys, herunder solceller og biogass. Mine anbefalinger og konklusjoner vil bidra til å forbedre og danne grunnlag for hvordan Utviklingsfondet prioriterer sine ressurser i CARD-programmet fremover, sier Undem.

Samarbeidsavtale med IUG

Multiconsult har siden 2013 hatt en samarbeidsavtale med IUG. De siste årene har flere ansatte vært ute i felt gjennom samarbeidsprosjekter med interesseorganisasjonen.

– Vi ønsker å fortsette å bidra til å støtte IUG sitt arbeid både gjennom direkte finansiering og tilgang til humanitær ingeniørkompetanse. Vi legger forholdene til rette for at medarbeidere som ønsker å reise ut i IUG-regi får permisjon, da vi setter samfunnsansvar og engasjement blant ansatte høyt, sier Guri Lindmark, Miljøsjef og leder for samfunnsansvar i Multiconsult.

Humanitarian Engineering Hub (HeH) på LinkedIn

I tillegg til bidrag i vanlige oppdrag ønsker Multiconsult å støtte opp under IUG sin nye metode å bygge humanitær ingeniørkunnskap på, gjennom Humanitarian Engineering Hub (HeH). HeH er et lavterskeltilbud på LinkedIn som muliggjør samhandling og problemløsing innen IUG sine fokusområder (fornybar energi, vann og sanitær, bygg og samferdsel samt agrikultur) i felt. Konseptet er ikke ulikt det man finner innen “crowdsourcing” av prosjekter, der man har en kritisk masse som kan mobiliseres raskt og effektivt med sin spesifikke kompetanse for å løse problemer.

– Hvis man er nysgjerrig eller ønsker å lære mer om hva humanitær ingeniørkompetanse innebærer, er HeH et fint sted å starte, avslutter Lindmark.