1/2

Publikumsmodellen til Fornebubanen.

2/2

Den nye stasjonen på Fornebuporten | Zaha Hadid Architects / A_Lab

Fornebubanen har lansert publikumsmodell

Fornebubanen har lansert en publikumsmodell for å informere og involvere berørte og naboer om framdrift og milepeler i prosjektet. Multiconsult, Cowi og Fornebubanen har i samarbeid utviklet modellen, som har fått en god mottakelse både hos naboer og andre interessenter.

12. februar 2021
Cato A. Mørk

Den digitale modellen av utbyggingsprosjektet Fornebubanen ble lansert i januar, og viser både utførte arbeider, pågående arbeider og planer for videre fremdrift. Foreløpig er det flest detaljer for Bærum-delen, der arbeidet har kommet lengst.

– Ideen bak er at en nettbasert publikumsmodell vil informere bredt om prosjektet, og gi publikum og berørte konkret informasjon om fremtidig og pågående aktiviteter i området. Å dele og fortelle om anleggsgjennomføringen har derfor vært i fokus i den første utgaven av publikumsmodellen, forteller Rune Moen Nordbøe i Multiconsult.

Fornebubanen er et prosjekt hvor mange har behov for informasjon og medvirkning er en forutsetning i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Mange naboer og berørte er opptatt av hva som skjer helt lokalt, og her gir publikumsmodellen god forutsigbarhet og rask digital tilgang til planer og grensesnitt.

Multiconsult vant i september 2017 rammeavtalen for prosjekteringsoppdraget for Fornebubanen sammen med Cowi. Da ble «Prosjekteringsgruppen Fornebubanen» (PGF) etablert og den er i dag samlet i et felles prosjektlokale på Lysaker. Fornebubanen er planlagt ferdigstilt i 2027.