1/2

Trovåg settefiskanlegg | Ill.: Multiconsult

Forlenget rammeavtale med Bremnes Seashore

Multiconsult på Stord forlenget en viktig rammeavtale med Bremnes Seashore, i tråd med Multiconsults industrisatsning.

15. februar 2018

Bremnes Seashore er firmaet bak den velkjente salmalaksen SALMA, og er en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks. Avtalen befester Multiconsults posisjon som ledende innenfor prosjektering av landbaserte oppdrettsanlegg.

Avtalen som nå er inngått er ikke knyttet til ett spesifikt prosjekt, men gjør at Bremnes Seashore enkelt kan velge Multiconsult på alt som er relatert til fiskeri og havbruk, og bygg og eiendom.

Vi på Stord har samarbeidet med Bremnes Seashore gjennom flere år, og videre samarbeid er sikret med denne avtalen. Dette er en annerkjennelse av vår kompetanse, og vi er meget glad for å være foretrukket, sier Erlend Kent, avdelingsleder for Multiconsult sitt kontor på Stord.

Allerede involvert i eksisterende prosjekt for Bremnes Seashore

Multiconsult har siden 2014 bistått Bremnes Seashore med utbygging av deres anlegg på Trovåg. Multiconsult er ansvarlig for detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden for RIAkva (rør- og prosessteknisk), RIB, RIVeg, RIVA, samt prosjekterings- og byggeledelse.

Prosjektet er nå i sluttfasen, og ved ferdigstillelse vil lokaliteten ha konsesjon på 7,5 mill. laksesmolt à 180 g årlig.