1/2

Illustrasjon av bueformet flytebru

2/2

Illustrasjon av bueformet flytebru

Foreslår bueformet flytebru i Bjørnafjorden

To prosjektgrupper har siden november 2018 jobba med hvordan Bjørnafjorden best kan krysses med flytebru på E39. Begge grupperingene, der Multiconsult deltar i den ene, har nå anbefalt en buet flytebru.

19. september 2019

– Etter å ha fullført oppdragene anbefaler begge rådgivergruppene den same varianten av flytebru. Dette er en buet bru som holdes fast på hver side av fjorden, og som er utrustet med forankringspunkt til sjøbunnen. Forankringsliner gir betydelige fordeler. De to gruppene har foreslått litt ulike løsninger for forankringssystema og plassering av disse. Dette vil bli vurdert nærmere i neste fase, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Øyvind Kongsvik Nedrebø, som har ledet arbeidet.

Flytebrua er planlagt over fem kilometer lang, og skal krysse den 550 meter dype Bjørnafjorden mellom Tysnes i sør og Os i nord. Fire bruvarianter er utredet av to prosjektgruppene, der Aas-Jakobsen, Cowi, Multiconsult med Johs.Holt utgjør den ene grupperingen, AMC. De viktigeste kriteriene for arbeidet har vært konstruksjonstrygghet, funksjonalitet, kostnad og estetikk.

Grensesprengende

– Prosjektet med flytebru over Bjørnafjorden er grensesprengende, og har vekket stor oppsikt i utlandet. Dette har ført til at prosjekt som en tidligere ikke trodde kunne gjennomføres, nå blir utredet, sier prosjektleder Svein Erik Jakobsen hos grupperingen AMC.

Statens vegvesen har jobbet med flytebru over Bjørnafjorden siden 2014. Arbeidet som nå er utført viser at ny teknologi kan ha stort potensial for kostnadsinnsparing. I tillegg kan mye av produksjonen bli utført i Norge.

Samme konklusjon

Det Norske Veritas sier seg enige i anbefalingene fra de to grupperingene.

– Med en anbefaling fra tre sterke fagmiljøer, har Statens vegvesen grunnlag for å kunne legge fram et mer presist kostnadsestimat for bru over Bjørnafjorden enn tidligere. Vegvesenet vil komme tilbake til det i slutten av oktober, sier Nedrebø.

Fakta

  • Kryssing av Bjørnafjorden er en del av E39 Stord-Os, som sammen med Rogfast vil gi ferjefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.
  • Grupperingene AMC og OON har i perioden november 2018 til august 2019 utført konseptutredning for flytebru for E39 over Bjørnafjorden for Statens vegvesen.
  • AMC er et arbeidsfellesskap bestående av konsulentselskapa Aas-Jakobsen, Cowi, Multiconsult med Johs.Holt, som for prosjektet også har knytt til seg selskapa Aker Solutions, NGI, Moss Maritime, Dissing+Weitling og Entail.
  • OON består av Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult. I prosjektet har de med seg Prodtex, Pure Logic, Institutt for Energiteknikk, Buksér og Berging, Miko Marine, Heyerdahl Arkitekter, Haug og Blom-Bakke, FORCE Technology og Swerim.

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.