1/3

Ole Petter Bjørseth, Merete Kvidal og Anders Grande Berger er stolte av det nye kontorbygget ALO i Trondheim | Foto: Klipp og Lim

2/3

Det nye kontorbygget ALO på Sluppen i Trondheim er ledende innen bærekraft og helse | Foto: Klipp og Lim

3/3

ALO har store felles samhandlingssoner | Foto: Klipp og Lim

Flytter til ledende kontorbygg i Trondheim

Det nye kontorbygget ALO på Sluppen i Trondheim er ledende innen bærekraft og helse. Nylig flyttet selskapet Multiconsult med 215 medarbeidere inn som første leietaker i nybygget som selskapet har prosjektert, og hvor R. Kjeldsberg er byggherre.

3. mai 2023
Cato A. Mørk

– Kontorlokalene er viktig for hvordan vi jobber sammen, og ALO har store felles samhandlingssoner og andre omgivelser som skaper mange møteplasser. Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne, sier Merete Kvidal, direktør for Multiconsult i Midt.

– ALO er et helt nytt og supermoderne bygg – og forventes å være første kontorbygget i Norge som har dobbeltsertifiseringen Breeam Outstanding og Well Platinum, sier Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg.

Bygget får den høyeste rangeringen – Outstanding – på miljøsertifiseringen BREEAM, og samtidig oppnår ALO nivået Well Platinum for helsefremmende bygg. I tillegg til selve sertifiseringene er det viktig at kvalitetene i bygget tilfredsstiller krav fra arbeidstakere som en flott kantine med god mat, trimrom og sykkelparkering. Første etasje har en åpen løsning med en restaurant som også er åpen for hele byens befolkning.

Stolt byggherre

I april flyttet 215 medarbeidere i Multiconsult som første leietaker inn i det nye 7. etasjes kontorbygget på vel 15 000m2. Andre leietakere omfatter Siemens og flere teknologiselskaper.

– Vi legger stor vekt på hvordan våre bygg oppleves estetisk og at de som har sitt daglige tilhold i byggene er stolte over sitt arbeidssted. Vi er særdeles godt fornøyd og stolt over å vise det fram, og håper også leietakerne er stolte av bygget de jobber i, sier Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg.

Multiconsult leier to og en halv etasje i bygget, og lokalene er selvfølgelig moderne, lyse og åpne.

– Det er gode fellesarealer med et atrium som vil myldre av liv og aktivitet, og en egen trapp med sosialt område der medarbeiderne vil samles jevnlig. Vi er godt fornøyde med bygget, lokalene er lyse og fine, det er god akustikk, og ikke minst god kvalitet på kantinen, sier Merete Kvidal i Multiconsult.

Miljøkvaliteter

I prosjektet er det lagt vekt på bærekraft og miljø gjennom, blant annet er det brukt lavkarbonbetong i bæresystemet av plasstøpt betong. Med delvis sedum-tak er også bygget med på å ta unna ekstremnedbør, i tillegg til andre miljøkvaliteter. ALO har allerede vunnet Veidekkes skandinaviske pris for bærekraft.

– Nå gleder vi oss til å vise frem bygget til kundene, samarbeidspartnerne og resten av Trondheims befolkning, sier Merete Kvidal.

Selve området Sluppen er under stor utvikling og har fått et variert tilbud, blant annet med en mathall, delikatesseforretning, håndverksbakeri, buldresenter, Austmann sitt Taproom og flere moderne nybygg.