Sandnes Rådhus

1/3

Nye Sandnes rådhus

2/3

Sentrale Multiconsult-ansatte i prosjektet: Hugo Eugen Hernes, Guillem Orts Rojas, Harald Årstad og Geir Inge Berg.

3/3

Den nye bystyresalen

Flott rådhus i Sandnes åpnet

I slutten av januar ble det nye og miljøriktige rådhuset i Sandnes tatt i bruk. Multiconsult har stått for hoveddelen av prosjekteringen.

8. februar 2019

Torsdag 31. januar var det offisiell åpning av nye Sandnes rådhus, og politikere, befolkningen og de involverte i byggeprosjektet markerte at bygget nå er ferdig.

– Resultatet er et flott og iøynefallende nytt signalbygg i indre vågen i Sandnes sentrum. Multiconsult har vært involvert helt fra skisse- og forprosjekt, til oppfølging i byggetiden. Bygget er både kulturhus og kontorbygg, og som det har vært svært spennende å få være med å prosjektere, sier Geir Inge Berg, disiplinleder VVS.

Rådhuset rommer kommunale kjernefunksjoner som bystyre- og formannskapssal, servicetorg og arbeidsplasser for rundt 370 ansatte.

For Multiconsult har hovedoppgavene vært knyttet til detaljprosjektering av bygget. Selve byggeprosjektet startet i mars 2017 og bygget sto ferdig i januar 2019. Bygget har passivhusstandard med energiklasse A og er på neste 12 000 m2 i fire etasjer. Sandnes Eiendomsselskap KF er byggherre, Kruse Smith entreprenør og arkitekt har vært tyske Code of Practice Architects.

Les mer om rådhuset.