1/2

Utkast til plan for Fjordbyen

2/2

Fjordbyen | Foto: Digno

Fjordbyen Lier og Drammen konkretiseres

Flere nye barnehager, nye grunnskoler, gjennomgående strandpromenade og kollektivgate. Fjordbyen Lier og Drammen blir løpende mer konkretisert.

20. mai 2020

Prosjektutvikler Geir Hagehaugen og Eidos Eiendomsutvikling AS ga nylig kommunestyret i Lier en undervegsorientering om arbeidet med områdereguleringsplanen. Oppdragsgiver er kommunen.

WSP, Link og Multiconsult er engasjert som rådgivere for å utvikle planen. Den skal sendes kommunen på senhøsten i år. Det planlegges en tydelig kvartalstruktur.

– Det gir stor fleksibilitet og mange valgmuligheter for varierte boformer, arkitektur og områder for rekreasjon. Vi ser for oss rekkehus og leilighetsbygg med varierte byrom, skoler og barnehager, sier Hagehaugen.

I oppdraget til Eidos er det gitt ulike føringer. En av dem er å gi fjorden tilbake med økte kvaliteter.

– Det gjelder ikke bare for folk. Også plantelivet, fuglelivet og fiskene i sjøen skal oppleve bedre kvaliteter for livsutfoldelse, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

Siktlinjer bevares

Lierstranda er utviklet gjennom mer enn 100 år.

– Planen er å bevare de historiske siktlinjene. I tillegg må området utvikles og forandres mens arbeidsplasser opprettholdes.

Ut fra arbeidet med områdeplanen legges det opp til at oppstart kan komme mer enn ett sted.

– Først må områdereguleringsplanen godkjennes, så kan ulike deler detaljreguleres, sier Hagehaugen.

Bærekraftig miljøby

Fjordbyen Lier og Drammen skal utvikles som en nærhetsby. Utviklingen av byen skal bidra til redusert bilbruk.

Det som skjer i og rundt holdeplassene i kollektivtraseen, blir viktig for å få til en god og bærekraftig by som skal gjøre det enkelt å velge å gå og sykle. Og ingen skal ha lengre vei til kollektivholdeplass enn 500 meter, slik vi tenker i dag, sier Hagehaugen.

Det som også ligger i planarbeidet nå, er inntil ti barnehager, tre–fire nye grunnskoler, butikker, serveringstilbud og en lang strandpromenade.

– Vi planlegger å utvide strandpromenaden fra Brakerøya til Gilhus.

Ny fjordby for 20.000

Fjordbyen Lier og Drammen får 20.000 beboere og 20.000 arbeidsplasser.

Nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark på Brakerøya er starten på Fjordbyen.

Arbeid med områderegulering for resten av Lierstranda pågår. Planforslaget skal sendes Lier kommune innen årsskiftet.

Se video fra området.