1/2

Finansparken | Foto: Ann Helen Johannessen / Multiconsult

2/2

Finansparken | Foto: Ann Helen Johannessen / Multiconsult

Finansparken er årets bygg og årets trebyggeri

Finansparken Bjergsted vant onsdag 24. juni prisen for årets bygg samt årets trebyggeri. Multiconsult har deltatt i flere faser av byggeprosjektet, og bygget er et av Europas største trebaserte næringsbygg.

25. juni 2020

Prisene ble utdelt i for bindelse med Byggedagen som ble arrangert virtuelt 24. juni. En fagjury har vurdert en rekke byggeprosjekter og blant de andre nominerte til årets bygg var Powerhouse Brattørkaia, Domus Juridica, Ydalir skole og barnehage og The Twist.

29. november 2019 åpnet Finansparken – SpareBank 1 SR-Banks nye hovedkontor i Bjergsted like utenfor Stavanger sentrum. Totalt er bygget på ca. 23.000 m2 og er et av Europas største trebaserte næringsbygg.

Multiconsult var tidlig inne i prosjektet med geotekniske undersøkelser, samt geoteknisk og bergteknisk prosjektering av byggegropen. Vi utførte miljøtekniske grunnundersøkelser og gjennomførte bygningsbesiktigelser på alle eiendommene rundt tomten. I detaljprosjektet har vi vært ansvarlig for prosjektering av alle betongkonstruksjoner og for prosjektering av bygningsfysikk.

Les mer: