Fikk Drammen bys byggeskikkpris

Tolv år etter at prosjekteringen av Øvre Sund Bru startet, mottar brua Drammen bys byggeskikkpris. Multiconsult har vært med helt fra starten.

30. mars 2012

Det er bruas spennende grunnform kombinert med de uendelig mange og  gjennomarbeidede detaljer som har gitt det vellykkede resultatet.

– Vi jobbet med mange ulike alternativer til å begynne med, sier Multiconsults oppdragsleder Olav Selvåg. – Da arkitekten presenterte ideen om det assymetriske brusnittet ”Bøy”, var alle enige om at dette kunne vi bygge videre på.

– ”Bøy” er en designbru med veldig spesiell form. Prosjekteringen ble krevende med hensyn til geometri, analyser og dimensjonering. Det ble lagt stor vekt på at alle detaljer og materialoverganger skulle løses med hensyn til teknisk kvalitet, estetikk og bestandighet, sier Selvåg.

Alle ingeniørdisipliner, arkitekt, landskapsarkitekt og ikke minst byggherre og entreprenører har jobbet mot et felles mål gjennom detalj- og byggefase.