1/2

Den planlagte Kleppeloen skule | Illustrasjon: Aros Arkitekter

2/2

Den planlagte Kleppeloen skule | Illustrasjon: Aros Arkitekter

Ferdig forprosjekt for Kleppeloen skule

Multiconsult har gjennomført et forprosjekt for ny barneskole og aktivitetshall for Klepp kommune i Rogaland.

29. april 2020
Cato A. Mørk

Klepp kommune planlegger ny skole for 1-7 trinn med 350 elever i Kleppeloen. Prosjektet skal inneholde skole på vel 5000 m2 og en aktivitetshall på 600 m2. Den nye Kleppeloen skule er planlagt utført i massivtre både i skoledelen og i aktivitetshallen.

Prosjektet har mål om nullenergibygg. Det skal derfor være solceller på så godt som alle takflater. Bygget er ellers forsynt med lokal fjernvarme. Bygget skal overholde passivhuskrav og på grunn av byggherrens høye fokus på reduserte klimagassutslipp så skal bygget BREEAM-sertifiseres.

– Vi har vært rådgivere for alle fagområder i prosjektet, og levert i henhold til tidsplan og budsjett, noe kunden selvfølgelig er godt fornøyd med. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette spennende prosjektet, sier oppdragsleder Bjørg Egeland, i Multiconsult Forretningsenhet Sør.

Oppstart skisseprosjekt var vår 2019, og skolen er planlagt klar til skolestart høsten 2022. Reguleringsplanen er nå til behandling og når denne er godkjent vil Kleppeloen skult bli utlyst som totalentreprise i mai. Arkitekt og landskapsarkitekt i forprosjektet har vært Aros Arkitekter.