Multiconsult etablerer seg i Kenya

Multiconsult øker sin satsing i det øst-afrikanske markedet ved å etablere et nytt kontor i Nairobi.  Dette kontoret i bydelen Killimani vil gjøre det mulig for selskapet å styrke sin markedsposisjon i Øst-Afrika innen fornybar energi, vann og miljø. 

3. oktober 2017

– Vi åpner dette kontoret på et viktig tidspunkt, siden det ligger et enormt potensiale for investering i regionen. Det nye kontoret er også en grunnpilar i Multiconsults internasjonale satsning på fornybar energi og vil bidra til at vi oppnår målsetningene våre, sier direktør for Fornybar Energi i Multiconsult, Helge E. Jenssen.

 

 

Tom Ødegaard, Sarah Atieno, William Ogutu og Mikael Poulsen.

 

Multiconsult har ansatt Mikael Poulsen som ny leder for Multiconsult Kenya. Mikael har tidligere vært leder for NIRAS i Tanzania og han har en sterk faglig bakgrunn fra vannsektoren i Afrika. William Ogutu, Multiconsults Key Account Manager for Øst-Afrika, og Sarah Atieno skal bistå Mikael med å oppnå Multiconsults ambisiøse vekstmål i regionen.

– Et av våre hovedmål er å bidra til bærekraftig utvikling i Kenya og Øst-Afrika-regionen. Vi har allerede gjennomført over 300 vannkraft- og energiprosjekter i hele Afrika, og som et av de ledende rådgivningsselskapene innen fornybar energi i regionen er Multiconsults prioritet å bistå våre høyt verdsatte kunder og videreutvikle vår virksomhet i  Øst-Afrika, sier Tom Ødegaard, Markedssjef for Fornybar Energi.

For mer informasjon om Multiconsults virksomhet i Kenya, vennligst ta kontakt med Tom Ødegaard. Epost: teo@multiconsult.no, tlf. +47 908 21 047.