Etablerer nytt kontor i Mo i Rana

Multiconsult opplever stadig mer aktivitet og nye oppdrag i Helgeland og har besluttet å åpne eget kontor i Mo i Rana. Som et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving kjenner selskapet verdien av lokal tilstedeværelse og lokal kjennskap.

7. februar 2013

– I tillegg til samferdsel, infrastruktur og geoteknikk vil vi fokusere på behov innen lokal industri og olje- og gassvirksomhet, samt rette fokus inn mot de utfordringene som finnes innen fornybar energiproduksjon og transmisjon. Man ser for seg at avdelingskontoret inne på Mo Industripark vil ha en viktig funksjon også for denne satsningen, forteller regionsdirektør Kjell Kristiansen i Multiconsult.

Etterspurt kompetanse

Multiconsult vil i første omgang bemanne kontoret med personer med spesiell kompetanse innen samferdsel, infrastruktur og geoteknikk, men kompetanse fra hele Multiconsult vil være tilgjengelig via det nye kontoret.

Multiconsult har også knyttet til seg gode samarbeidspartnere i Ingeniørgruppen og Nordland Teknikk. Førstnevnte har god kompetanse innen olje og gass, mens Nordland Teknikk stiller med betydelig kompetanse innen bygg og eiendom.

– Grupperingene vil utfylle hverandre med ulike type kompetanse, og med støtte fra våre øvrige miljøer i Multiconsult er jeg overbevisst om at det miljøet vi nå skaper i Mo i Rana vil bidra med etterspurt kompetanse i regionen, forteller Kristiansen.