1/3

Montering av solcellepaneler | Foto: ROAF

2/3

Tosidig solcelleanlegg. Fra venstre: Glenn V. Lie Karlsen og Anne Hertzenberg (ROAF), Leif Skorge og Frederic Grosse (Scatec), og Ola Rostad (Solenergiklyngen) | Foto: ROAF

3/3

Håkon Duus i Multiconsult

Etablerer Norges største bakkemonterte solcellepark

En nyvinnende solcellepark på syv mål etableres på Romerike Avfallsforedlings anlegg på Berger i Lillestrøm kommune. Solcellepanelene henter solenergi både fra oversiden og undersiden, følger solens bevegelser og utnytter refleksjonene fra snøen, og det er første gang et slik anlegg blir etablert i Norge.

4. mars 2021

Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til prosjektet i 2017, og prosjektet har vært utviklet i et langsiktig forsknings- og utviklingsprosjekt mellom flere aktører, deriblant Romerike Avfallsforedlings, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Multiconsult og Scatec.

– Dette har vært et veldig spennende prosjekt å være med på å realisere, og vi håper at summen av teknologiene som demonstreres her kan bidra til gjennombruddet for bakkemonterte solcelleanlegg i Norge. Vi tror anlegget vil gi svært nyttig informasjon om hvor godt tosidige solcellepaneler fungerer i kaldt klima, med refleksjon fra snø på bakken deler av året. Kunnskapen som bygges her kan brukes videre til å realisere flere slike anlegg i Norge og Norden, sier Håkon Duus i Multiconsult.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, er svært fornøyd med at det etablereres et slikt anlegg i Norge:

– Vi har ikke sett denne type solcelleteknologi i Norge tidligere, dette er virkelig «state of the art», og det er veldig stort at vi har fått med Scatec til å bygge et slikt anlegg i Norge. Dette blir Norges største storskala solpark, og det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan flyttes til et ferdig deponi, slik at det ikke beslaglegger potensiell matjord, sier Kopstad Berentsen.

Tosidig panel

Det er fornybarselskapet Scatec som leverer og installerer anlegget, og det er første gang de tester ut paneler som kan fange opp sol fra begge sider her til lands. Anlegget er også lett flyttbart. Senior Vice President for Venture Projects i Scatec, Frederic Grosse, er også begeistret over å kunne ta del i dette samarbeidsprosjektet:

– For Scatec har det stor verdi å få testet ut teknologien under ulike klimatiske forhold og se på hvilken effekt refleksjonen fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer godt i Norge, sier Grosse.

I fjor installerte ROAF et fastmontert solcelleanlegg på taket av ESAR , ettersorteringsanlegget på Berger. Med den nye solcelleparken i drift, vil de to anleggene til sammen produsere omtrent 1 gigawattime per år.

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, er svært begeistret for det nye solcelleanlegget som i disse dager monteres på det gamle Ullereng-jordet på Berger:

– Jeg tror dette vil bety mye for utviklingen av nye systemer for produksjon av solenergi i Norge, og det viser at ROAF tar store steg mot det endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk, sier Bjørke.