Etablerer et midt-norsk kraftsenter

Multiconsult og NTE har inngått intensjonsavtale om at Multiconsult overtar NTE Energiutvikling. Begge partene er godt fornøyd med avtalen som er inngått. NTE Energiutvikling har vel 30 medarbeidere.

23. august 2013

– Multiconsult satser strategisk innenfor energisektoren og vi ser et stort potensial i å bygge et sterkt faglig kraftmiljø i Midt-Norge. I tillegg ser vi også at miljøet fra NTE Energiutvikling vil få en sentral rolle mot vår helhetlige satsning innenfor forretningsområde energi, både nasjonalt og internasjonalt, sier adm. dir. Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult. 

Det er to gode konkurrenter som nå velger å samle seg til en stort midt-norsk kraftsenter. Multiconsult og NTE Energiutvikling kjenner hverandres fagmiljøer godt og vet at miljøene utfyller hverandre. 

NTE Energiutvikling har lang erfaring og bred kompetanse innen energisektoren både i og utenfor Nord-Trøndelag, med hovedvekt på utvikling av fornybar energi. NTE Energiutvikling er en velrenommert og konkurransedyktig aktør både i Norge og på det internasjonale markedet.

– Vi er godt fornøyd med at vi nå har fått på plass intensjonsavtalen med Multiconsult, sier konsernsjef Christian Stav i NTE. – Dette gir NTE Energiutvikling muligheter til å utvikle seg sammen i et stort og solid fagmiljø. I tillegg kan vi med denne avtalen sikre at vi i Nord-Trøndelag fortsatt har tilgang til et kompetansemiljø som opererer både nasjonalt og internasjonalt.