Konsernsjef Grethe Bergly er styreleder i Klima2050, som har publisert sin årsrapport for 2021.

Et sosialt ansvar for klimaet

Klima2050s årsrapport for 2021 ble publisert 4. april. Rapporten belyser hvordan FoU-senteret har bidratt til sosialt ansvar gjennom utvalgte glimt av hva det har jobbet med i løpet av året. Konsernsjef Grethe Bergly er styreleder i Klima2050 og Multiconsult er en sentral samarbeidspartner.

6. april 2022

Målet til forsknings- og utviklingssenteret Klima2050 er å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvannseksponering i det bygde miljø.

Produksjon av mer kunnskap om klimatilpasning, samt utarbeidelse av strategier for risikoreduksjons knyttet til klimaendringer og økende nedbørsmengder i det bygde miljø, utgjør Klima2050-senterets sosiale ansvar. Samtidig er det å generere innovasjon og økt verdiskaping for senterets partnere en del av en utøvelse av sosialt ansvar.

– Multiconsult har også et stort sosialt ansvar. Vi sitter med fagekspertisen innen relevante fagområder, og vi er en bidragsyter i arbeidet med å forme morgendagens løsninger. En sentral del av vårt sosiale ansvar er derfor å være engasjert i forsknings- og utviklingssentre som Klima2050. Årsrapporten viser mange eksempler på hva senteret har oppnådd i løpet av det siste året. Det er vi stolte over å ha bidratt til både gjennom min rolle som styreleder og de pilotene vi er engasjerte i, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Multiconsult har siden 2016 vært en sentral samarbeidspartner i Klima2050, og Grethe Bergly har vært styreleder siden oppstarten. I løpet av 2021 har Multiconsult vært engasjert og involvert i en rekke aktivitet og pilotprosjekter i Klima2050, som:

Klikk her for å lese Klima2050 sin årsrapport for 2021