Et effektivt innovasjonssystem

Forskningssenteret Klima2050 der Grethe Bergly er styreleder har nettopp publisert sin årsrapport. I rapporten presenteres høydepunkter og aktuelle forskningsprosjekter innen klimaforebygging.

20. april 2021

I rapporten gjennomgås prosessen fra identifisering av behov, via forskning og pilotprosjekter, og veien til det endelige produktet. Mange av prosjektdeltakerne deler sine erfaringer, og andre sentrale aktører i sektoren understreker viktigheten av å etablere langsiktig forskning med innovasjoner som et tydelig mål.

– I hele senterets levetid har styret og ledelsen lagt stor vekt på innovasjon og fordelene med forskning for senterets partnere og samfunnet generelt. Teamarbeid og effektivt samspill mellom partnere har vært nøkkelfaktorer. Valget av forskningstemaer, vår omfattende bruk av temamøter og investeringer i pilotprosjekter har vært noen av tiltakene vi har utført for å øke bevisstheten om at forskning ved senteret skal resultere i innovasjon i offentlig og privat sektor, samt for forskningspartnerne. På vegne av Multiconsult kan jeg si at senterets innovasjonsfokus og metoder har gjort det mulig for oss mer effektivt enn under tidligere FoU-prosjekter å ta i bruk arbeidet som er utført ved senteret i vårt eget selskap, sier Grethe Bergly, styreleder i klima2050 og konsernsjef i Multiconsult.

Les Klima2050: Annual Report 2020.