1/2

E136 Tresfjordbrua | Foto: Vidar Moløkken, Multilux AS

2/2

E136 Tresfjordbrua | Foto: Vidar Moløkken, Multilux AS

Erfaringsutveksling i Praha

Lars Toverud, fra Multiconsult, deltok på BESTInfra i Praha, der hold han et innlegge om prosjektet Tresfjordbrua.

5. oktober 2017

BESTInfra står for Build up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure, og ble avholdt på Czech Technical University i Praha 21.-22. september. Lars Toverud fra seksjon Samferdselskonstruksjoner i Avdeling Samferdsel og Infrastuktur i Oslo, var eneste deltager fra Norge blant ca 150 deltagere totalt.

Tresfjordbrua-  tar hensyn til mennesker og god trafikkflyt

Konferansen hadde temaer relatert til bruer, tunneler og jernbane, og Toverud var invitert til for å holde presentasjonen: «Tresfjord Bridge-a human friendly and traffic efficient structure».

– Presentasjonen er basert på en artikkel jeg har skrevet sammen med Aja Anta Magerøy Tønnessen og Kristian B. Dahl. Responsen vi har fått både på artikkelen og på innlegget har vært svært god, og senere i år den skal publiseres i «International Journal of Composite Materials», sier Toverud.

Faglig påfyll

Toverud påpeker videre viktigheten av å prioritere deltakelse på konferanser som fremmer forskning og utvikling innen samferdsel. Til neste år håper han at flere norske aktører tar turen. Universitetet i Praha for eksempel har et sterkt jernbanemiljø mange kunne ha hatt nytte av å lytte til.

– På konferansen møter man representanter fra sterke universitetsmiljøer og forskningsinstitusjoner, så det er gode muligheter for erfaringsutveksling og for å tilegne seg ny lærdom. Eksempelvis jobber jeg nå på InterCity- prosjektet mellom Fredrikstad og Sarpsborg. En tredel av innleggene var viet overbygning på jernbane, og der var det temaer som var interessante for prosjektet, avslutter Toverud.