1/2

Utbygging på Ås videregående skole | Illustrasjon: Fabel arkitekter

2/2

Innvendig på nybygget på Ås vgs | Illustrasjon: Fabel arkitekter

Er med på utbygging av Ås videregående skole

J.I. Bygg AS har fått oppdraget med riving og oppføring av et nytt skolebygg på Ås videregående skole, og Multiconsult er med som rådgiver. Planen er at bygget skal stå klart til skolestart i 2021.

11. desember 2019

– Det er knyttet høye miljø- og klimaambisjoner til dette prosjektet. Nybygget skal blant annet BREEAM-sertifiseres til nivå Excellent og skal bli et nesten-nullenergibygg. I tillegg vil byggearbeidene foregå tett på en skole i drift. Alt dette blir utfordrende, men jeg kan forsikre om at sikkerheten alltid vil stå i høysetet for oss. Vi ser nå frem til det videre samarbeidet med J.I. Bygg AS og øvrige kollegaer i fylkeskommunen, og ikke minst å komme i gang med byggingen, sier prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde i AFK eiendom FKF.

Den 6. desember signerte J.I. Bygg AS kontrakt med Akershus fylkeskommune (AFK eiendom FKF), etter å ha vunnet anbudskonkurransen. J.I. Bygg AS skal levere et ferdigstilt prosjekt i en totalentreprise til avtalt tid og kostnad, mens fylkeskommunen skal ivareta byggherreansvaret i prosjektet. Arbeidene omfatter riving av eksisterende bygg og bygging av et nybygg på om lag 4800 kvadratmeter.

– Tilbudsmodellen i dette prosjektet er en totalentreprise med løsningsforslag, og J.I. Bygg er veldig stolt av det prosjektet vi har fått til sammen med våre rådgivere Fabel Arkitekter og Multiconsult. Vi ser frem til et fortsatt godt og fruktbart samarbeid med Fabel Arkitekter og Multiconsult, som blir med videre i prosjektet, og ikke minst med fylkeskommunen som byggherre, sier daglig leder Lars Edvardsen i J.I. Bygg.

– Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med J.I Bygg og Fabel arkitekter om nytt skolebygg på Ås vgs. Det har vært en utfordrende og spennende designkonkurranse med et levende konsept helt frem til endelig tildeling, så å være på vinnerlaget her er vi selvsagt veldig glade for, sier tilbudsleder Jaran Røsaker som sammen med avdelingsleder Kristin Høili har ledet tilbudsarbeidet.

Multiconsult har alle rådgiverfag, landskapsarkitekt og Breeam AP i prosjektet og arbeidet ledes fra vårt kontor i Moss.

Nybygg
Nybygget skal blant annet huse et nytt kantinekjøkken med bespisningsarealer, elevtjenester, arealer for tilrettelagt opplæring, arealer for helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og lærerarbeidsplasser. Nybygget skal kobles til tilstøtende bygg via to gangbruer, der det også skal gjennomføres flere bygningsmessige tiltak.

I tillegg skal det gjennomføres omfattende arbeider utenfor bygget. Den gamle vaktmesterboligen skal også rives for å gi plass til en sansehage/økohage. Prosjektet er del av fylkeskommunens prosjekt «Fremtidens skolestruktur mot 2030» for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus.

Fakta

  • Planlagt start rivingsarbeider: Januar/februar 2020
  • Planlagt start nybygg: Mai 2020
  • Kostnadsramme: ca. 292 mill. kr inkl. mva

Les pressemeldingen fra Akershus fylkeskommune.