Energirådgivning i Vålandshaugen barnehage

Multiconsult har prosjektert VVS og Energirådgivning i Vålandshaugen barnehage. Prosjekteringen startet i 2010, nå bygges den.

10. desember 2012

– Dette har vært et interessant oppdrag for oss. Vi kom tidlig inn i prosjekteringen og fikk muligheten til å styre utviklingen i retning av energieffektivitet, sier oppdragsleder Maren Hana Einervoll.

Oppdraget har vært bredt innenfor energifaget med bygningsfysikk, fornybar energiforsyning, og bistand i forbindelse med dimensjonering av tekniske anlegg.

Prosjektlederen i Stavanger kommune, Bernt Krogh, har vært svært engasjert og sørget tidlig for at bygget skulle oppføres som et passivhus med energimerke A.

Nødvendig med behovsstyrt ventilasjon

– I dette oppdraget har vi brukt temperatursimuleringer i rom som et verktøy for dimensjonering av ventilasjons- og varmeanlegg. Med grunnlag i dette oppdaget vi tidlig at behovsstyrt ventilasjon, med tilstrekkelig kapasitet om sommeren, er helt nødvendig i denne type bygg, sier Maren.

Det ble gjennomført et komplett kuldebroregnskap for bygget for å verifisere at det tilfredsstilte kravene i passivhusstandarden. Med noen forbedringer ble kravet oppnådd. Kuldebroverdiene for de valgte konstruksjonene var ikke å finne hos Sintef Byggforsk, og vi modellerte derfor overgangene selv i beregningsprogrammet HEAT.

Multiconsults saksbehandler for energirådgivningen har vært Maren Hana Einervoll. Hun har i ettertid presentert energidelen av prosjektet for folk med forskjellig bakgrunn, både kommunal, fylkeskommunal og fra rådgiverbransjen, i regi av Framtidens Byer.

Fakta:

Vålandshaugen barnehage blir den første passivhusbarnehagen i Stavanger. Byggingen er i gang og den nye barnehagen skal være innflytningsklar ved årsskiftet. Vålandshaugen er ett av de fire pilotprosjektene som er Stavangers bidrag i Framtidens bygg. Barnehagen er tegnet av Abacus Arkitekter, de har laget en videoanimasjonen som er lagt ut på YouTube.