1/3

Nye Askøy videregående skole er en av Vestlands største skoler | Foto: Torgeir Hågøy

2/3

Elise Løve Nilsen, Knut Løkkebø, rektor Oddvar Skråmestø og Helge Vatshelle | Foto: Torgeir Hågøy

3/3

Flotte fellesfunksjoner ved byggets inngangsparti | Foto: Torgeir Hågøy

En av Vestlands største skoler ferdigstilt

Da det nye skoleåret ble sparket i gang i august, kunne elevene på Askøy flytte inn i en splitter ny skole. Den nye videregående skolen er på 14.000 kvadratmeter og har en kapasitet på nesten 1000 elever. Multiconsult har vært totalteknisk rådgiver i prosjektet.

29. august 2023
Torgeir Hågøy

Å bli kalt inn på teppet til rektor var aldri spesielt stas. Men da rektor på nye Askøy videregående skole tok oss med på rundtur, var det ros ikke ris som stod på timeplanen.

– Jeg er stolt. Dette har blitt et lekkert bygg som ikke bare er bra, men helt fantastisk, sier Oddvar Skråmestø.

Summen av alt

Siden 2017 har han jobbet med planleggingen av den nye videregående skolen på Askøy. I 2018 ble Multiconsult med på laget, etter å ha vunnet den totaltekniske entreprisen for det 14.000 kvadratmeter store skolebygget og gamleskolen på cirka 5000 kvadratmeter. Fem år senere, ved skolestart i år, kunne rektoren ønske elever og ansatte velkommen til en splitter ny skole som tilfredsstiller alle tenkelige krav til både bærekraft, miljø og inneklima.

– Det er ikke enkeltelementer som gjør dette til et godt skolebygg, men summen av alle kvalitetene som er lagt i bygget. Skolen har blitt til gjennom et veldig godt samarbeid og samspill mellom oss som skole, våre rådgivere og entreprenørene, sier Skråmestø.

Skal han likevel trekke frem én ting som noe av det jeg er veldig godt fornøyd med, så er det at alle fellesfunksjonene er samlet ved byggets inngangsparti. Her finner man både ekspedisjon, kantine, kultursal, bibliotek, møterom, elevtjenester og IT-service.

– Når man kommer inn i nye Askøy videregående skole, så er man ikke i tvil om hvor man er kommet. Dette er hjertet i bygget og det har blitt veldig bra, sier Skråmestø.

Passivhus med solceller og varmepumper

Det er ingen tvil om at nye Askøy videregående skole har blitt et flott bygg. Bygget i massivtre og med et samlet areal på 14.000 kvadratmeter, er den nye skolen en av regionens største skoler. Samlet kapasitet er på 970 elever, pluss ansatte og 250 som skal bruke en egen avdeling i voksenopplæringssammenheng.

– Skolen tilfredsstiller kravene til passivhus og et prosjektert og godkjent som er Breeam Excellent-bygg. På taket er det solceller i tillegg til byggets varmepumper, sier prosjektansvarlig, Knut Løkkebø.

Han forteller at prosjekteringsarbeidet har vært omfattende, spesielt med tanke på at 90 prosent av skolens bærende elementer over grunnmur er bygget i massivtre.

– Det har gitt mye skreddersøm og en del utfordringer, kanskje spesielt knyttet til det konstruksjonsmessige, men også rundt tekniske valg og løsninger, sier Løkkebø.

Oppdragsleder, Helge Vatshelle, forteller at dette derfor er et prosjekt som Multiconsult har sett på som et utviklings- og læringsprosjekt.

– Det er svært få bygg av en slik størrelse som er bygget med så stor grad av massivtre. Det har gitt oss noen utfordringer, og vi har lært mye gjennom hele prosjektet, fra tidlig planlegging til selve byggingen, sier oppdragsleder, Helge Vatshelle.

Mye midlertidig avstiving

Disiplinleder for konstruksjoner, Ph.d Åse Lyslo Døssland, utdyper og forteller at grensesnitt og overføring av globale krefter mellom de ulike treelementene har krevd spesielle løsninger.

– Standard beslag i knutepunkter har i stor grad ikke har gitt tilstrekkelige kapasiteter. Siden dekkeelementene består av kryssfinerplater og gitterdragere i tre, så må det kubbes, laskes og skrus tett for å ivareta dimensjonerende krefter. Høye vegger med lav vekt, har gitt behov for mye midlertidig avstiving i byggefase, som måtte detaljprosjekteres og som krevde stor grad av koordinering i fremdrift og montasje, sier Døssland.

Hun legger til at det også har vært nødvendig å påfore bærekonstruksjoner for å ivareta lydkrav.

– Alle detaljer måtte vies stor oppmerksomhet både under prosjektering og utførelse for å sikre tilstrekkelig grad av splitting. Kultursalen som er en del av skolebygget, har strenge lydkrav, og måtte derfor bygges som et «bygg i bygget», sier Lyslo Døssland

Oppvarming via ventilasjonen

Disiplinleder for VVS, Elise Løve Nilsen hos Multiconsult, forteller at det som skiller Askøy videregående skole fra en del andre prosjekter, er valg av oppvarmingsløsning.

– For å redusere kostnadene i prosjektet, ønsket byggherren at romoppvarmingen skulle skje via ventilasjonsluften, i stedet for mer tradisjonelle løsninger som for eksempel radiatorer, sier Løve Nilsen.

Oppvarming via ventilasjonsluften er en løsning som har vært brukt i mindre bygg, men ifølge Løve Nilsen har det tidligere ikke blitt brukt i et stort skolebygg som dette.

– Byggherren ønsket denne oppvarmingsløsningen i og med at bygget er et passivhus og skal ha et lavt oppvarmingsbehov. Det er et utradisjonelt valg som har gitt oss noen utfordringer, sier disiplinlederen.

For å få nok oppvarmingskapasitet, har man oppdimensjonert de vannbårne varmebatteriene i ventilasjonsaggregatene, som dermed er større enn det man normalt finner i slike bygg.

– Styringsstrategi har vært en stor utfordring, fordi vi vil oppleve et samtidig varme- og kjølebehov i bygget. Man har ikke mulighet til individuell styring av temperaturen på romnivå, kun sentralt. På kalde dager kan noen rom ha et kjølebehov, mens andre har et oppvarmingsbehov, sier Løve Nilsen, som forteller at samlet skal det tekniske anlegget klare å levere en innetemperatur på 24 grader, noe som på selv på kalde dager skal være tilstrekkelig.

5000 meter med rehab

Da vi besøker skolen en torsdag formiddag i slutten av august, er det ingen tvil om at skolen er tatt i bruk. På skolens uteområde er det stor aktivitet og fra baskeballbanen dunkes det taktfast. Selv om det nye skolebygget står ferdig og både elever og lærere har flyttet inn, så er ikke arbeidene på Askøy ferdig. Nå står nemlig det gamle skolebygget for tur. Dette skal rehabiliteres og bli en del av skolens areal.

– Dette er et bygg fra 70-tallet som nå skal bli en del av et moderne skolebygg. Det er derfor to teknisk veldig ulike bygg som skal føyes sammen, men vi har lagt en plan og er sikker på at vi kommer i mål, sier Vatshelle.

Han får støtte fra Løkkebø, som sier til at Multiconsult er veldig stolte over å ha fått ta del i dette prosjektet.

– Når vi i tillegg får gode tilbakemeldinger fra skolens ledelse, så er det selvsagt veldig kjekt, sier Løkkebø.

Les mer om Askøy videregående skole på bygg.no.