Eksisterende avtale med Hydro utvides

Etter at Hydro fattet en formell byggebeslutning for den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy har prosjektplanen blitt revidert og arbeidsomfanget for Multiconsult ASA blitt utvidet.

14. mars 2016

Den beregnede verdien av tjenestene som Multiconsult ASA skal levere til teknologipiloten på Karmøy har dermed steget med ca. 60 millioner kroner. Leveransen omfatter ingeniørtjenester og utleie av diverse ressurser for å styrke Hydros prosjektorganisasjon.

Hydros investering i teknologipiloten på Karmøy er en av de største enkeltinvesteringene i norsk fastlandsindustri utenom olje og gass siden 2004. Når produksjonen starter i 2017 vil teknologipiloten ha verdens mest klima- og energieffektive teknologi for aluminiumsproduksjon.