Eirik Wærner er den første RIF-godkjente miljørådgiveren. Her er han avbildet da han ble kåret til Årets ildsjel av RIF i 2019.

Eirik Wærner godkjent som RIFs første miljørådgiver

Nå har RIF opprettet godkjenningsområde også for miljørådgivere, RIM. Eirik Wærner i Multiconsult er den første rådgiveren som godkjennes av bransjeorganisasjonen.

17. juni 2020

Wærner har arbeidet lenge for å få til en RIF-godkjenning for miljørådgivere, og søkte så tidlig som i 2013 om godkjenning. Han er veldig glad for at godkjenningsområdet endelig er på plass.

– Det er gøy å være den første som blir godkjent av RIF innenfor fagområdet miljø. Dette er det viktigste fagområdet som påvirker oss og hele byggenæringen, og kommende generasjoner så til grader i årene fremover. Når nå for eksempel sand til betong begynner å bli en begrenset ressurs vil fokus på miljø i byggsektoren få stadig større betydning, sier Eirik Wærner til RIF.

Ifølge RIF er godkjenningsordningen en anerkjennelse av praksis og utdannelse innenfor et eller flere spesifikke fagfelt. Et annet krav for å bli godkjent er gode kundereferanser og god rolleforståelse som rådgiver.

– Fokuset på miljø og bærekraftige løsninger i bygge- og anleggsprosjekter vil bare øke i tiden fremover. Det er virkelig bra å se at RIF også ser dette og formelt godkjenner RIM-rollen. Det at det er Eirik Wærner som er førstemann ut er vi både stolte og imponerte av. Hans bidrag og engasjement som pådriver for miljøfaget har inspirert og preget mange, sier Eivind Bøe, avdelingsleder for Miljø i Geo, Vann og Miljø, der Wærner arbeider.

Godkjenningen er personlig. Les mer om kravene for rådgivergodkjenning i RIF. Les også pressemeldingen om godkjenningen på RIFs hjemmesider.