Eli_1390576

Eli Grøttheim, prosjekteringskoordinator for restaureringen

Eidsvollsbygningen får prestisjefull EU-pris

Restaurering av Eidsvollsbygningen får EUs kulturminnepris, Europa Nostra Awards. Multiconsult har bidratt som rådgiver for å kartlegge bygningens teknsike tilstand og anbefale løsninger som sikrer kulturminneverdien.

15. juni 2015

Statsbygg har vært ansvarlig for restaurering av Eidsvollbygningen, hvor Multiconsult har bidratt som rådgiver. Multiconsult har lang tradisjon og svært høy kompetanse innenfor arbeid med kulturhistoriske, vernede og fredede bygninger. Juryen mener prosjektet har bidratt til ivaretaking av europeisk kulturarv.

– Multiconsult har vært engasjert i restaurering av Eidsvollsbygningen fra starten i 2006 og mange medarbeidere har bidratt på ulike fagområder og alle har grunn til å være stolte over prisen. Vi er selvfølgelig glade over at vårt prosjekt nådde opp i en prestisjefylt europeisk konkurranse og gir oss offentlig anerkjennelse for det arbeidet som er gjort, sier Eli Grøttheim, som har vært prosjekteringskoordinator for restaureringen .

Det hadde i år kommet inn rekordmange nominasjoner, med 263 restaureringsprosjekter fra hele verden. Fra Norge ble fire prosjekter nominert.

Populær restaurering

Eidsvollsbygningen sto klar til bruk til 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. Eksteriør og interiør ble tilbakeført til slik det kan ha sett ut i 1814. Kjelleren med kjøkken og rom for tjenerskap ble rekonstruert etter tilgjengelige spor og dokument. Med dette får publikum en bedre forståelse av hvordan huset ble drevet.

– Restaureringen var en kompleks prosess som involverte rådgivere, kunstistorikere, kulturminneeksperter og mange håndverksfag. Det ble gjennomført i nært samarbeid med Riksantikvaren med lange og omfattende forundersøkelser, sier Grøttheim.

Restaureringen medførte at publikum strømmet til Eidsvollsbygningen i løpet av jubileumsåret og Museet Eidsvoll 1814 fikk femdoblet besøkstallet.