AkvaGIS NS9416 gir en rekke informasjon som er nyttig for havbruksnæringen. | Illustrasjon: Multiconsult

Egenutviklet GIS-løsning gir input til rømningsteknisk rapport

Multiconsult har utviklet en egen digital kartløsning, AkvaGIS, som gir landbaserte akvakulturanlegg nyttig informasjon til Rømningsteknisk rapport.

30. mars 2020

For å forebygge at fisk rømmer har Fiskeridirektoratet utarbeidet krav om at alle landbaserte akvakulturanlegg skal ha en forsvarlig teknisk standard. Nye anlegg har krav om å sende inn en såkalt Rømningsteknisk rapport før anlegget tas i bruk, mens eksisterende anlegg skal sende inn rapport innen 01.01.2021.

Multiconsults eksperter innen fiskeri og havbruk har utviklet en digital kartløsning, kalt AkvaGIS NS9416, som på en enkel måte gjør det mulig å se status på hvert enkelt anlegg langs kysten, og oppdateres løpende med status, dato for befaring, kommentarer etc. i løsningen etterhvert som rapportarbeidet utføres.

GIS er en forkortelse for Geografisk informasjonssystem, og tilbyr funksjonalitet for blant annet innsyn, forvaltning og analyse av stedfestet informasjon presentert grafisk i form av et kart. ¨

Ta kontakt med en av våre eksperter for bistand til rømningsrapport eller informasjon om GIS-løsningen.