Samferdsel Vei 1390x576

E 18 Gulli – Langåker åpnet før planlagt

Prosjektet E 18 Gulli – Langåker er åpnet tre måneder tidligere enn planlagt. Multiconsult er hovedkonsulent for strekningen, der god planlegging og tett samarbeid har vært nøkkelen til suksess.

4. september 2014

– Multiconsult holdt alle tidsfrister og leveranser i oppdraget, slik at vegen ble åpnet for trafikk 4. juli 2014. Dette er tre måneder tidligere enn planlagt. Oppdraget var preget av en svært stram fremdrift. Det var ett års prosjekteringstid fra kontraktsinngåelse til ferdig byggeplan for 24 kilometer ny firefelts E18 skulle foreligge, sier Tor Arne Melhus, oppdragsansvarlig i Multiconsult.

– Godt planlagt prosjekt

Byggherre Statens vegvesen anser også god planlegging fra Multiconsult som en av faktorene til at prosjektet har vært så vellykket.

– Vi føler dette har vært et godt planlagt prosjekt hvor entreprenørene har hatt gode grunnlag og jobbe ut fra, sier Steinar Aspen, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Effektivt samarbeid gjennom tett dialog

Det har vært en stor og krevende oppgave å få til et velfungerende veianlegg samtidig som E18-trafikken skulle flyte best mulig. Rundt 26.000 kjøretøyer har passert anlegget hver dag.

– Multiconsult har lært mye av dette oppdraget og nok en gang fått bekreftet at tett kommunikasjon mellom byggherre og rådgiver er sentralt for effektivt samarbeid. E18 Gulli – Langåker har vært en medvirkende årsak til at Multiconsult har klart å befeste en posisjon som en foretrukken rådgiver innen samferdsel og infrastruktur i Norge, sier Melhus.

På østlandsområdet har Multiconsult i tillegg til E18 Gulli-Langåker sørget for vellykket gjennomføring av flere store samferdselsoppdrag innenfor vegsektoren de siste årene . Selskapet har blant annet hatt ansvaret for planlegging og prosjektering avRv.4 Gran grense – Jaren, E6 Frya – Vinstra, E16 Eggemoen – Olum, E18 Asker, rv.110 Ørebekk – Simo og E18 Ørje – Riksgrensen. Multiconsult har nylig også inngått kontrakt for ny fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad.