1/2

Håkon Sannum (veileder Multiconsult) og Øystein Mejlænder Larsen.

2/2

F.v: Tore B. Haugen, Øystein Mejlænder Larsen, Ole Jonny Klakegg, Anita Moum, Håkon Sannum.

Doktorgrad til Øystein Mejlænder-Larsen

Torsdag 14. mars forsvarte Øystein Mejlænder-Larsen sin doktoravhandling med tittelen ”Use of project execution models and BIM in oil and gas projects: searching for relevant improvements for construction”.

19. mars 2019

– Jeg synes det har vært en utrolig spennende reise, hvor jeg har hatt muligheten til fordypning i interessante og relevante temaer – både for meg og Multiconsult. Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har for øvrig har også åpnet øynene for læring fra andre næringer – og spesielt olje og gass-næringen, sier Øystein Mejlænder-Larsen.

Han påpeker at doktoravhandlingen har fått mye positiv oppmerksomhet – gjennom en rekke presentasjoner, innlegg og nyhetsartikler.

– Det føles veldig bra å endelig få forsvart doktorgradsavhandlingen og dermed sluttføre arbeidet med en doktorgrad innen bruk av prosjektgjennomføringsmodeller og utnyttelse av bygningsinformasjonsmodellering (BIM), sier Øystein Mejlænder-Larsen.

Doktorgrad gjennom jobben
Øystein har tatt en Nærings-ph.d., hvor han har vært ansatt i Multiconsult, som igjen har fått støtte fra Forskningsrådet. Ordningen med Nærings-ph.d. skal sikre forskerrekrutteringen i næringslivet.

– Vi ønsker å støtte noen PhD’er innen temaer som Multiconsult har stor nytte av. Øysteins doktoravhandling er svært nyttig for Multiconsults virksomhet og har allerede tilført oss kompetanse som åpner for nye muligheter. I en kompetansebedrift som Multiconsult må vi dyrke frem spisskompetanse, blant annet på denne måten, sier konserndirektør Ola Dalen.

Flere av funnene er implementert i MultiPEM, som er Multiconsult sin prosjektgjennomføringsmodell og representerer beste praksis for ledelse og styring av oppdrag, og er allerede anvendt i utvalgte tilbud og oppdrag.

Ved NTNU har Mejlænder-Larsen vært tilknyttet Institutt for arkitektur og planlegging ved Fakultet for arkitektur og design, og han har vært en av to stipendiater i BIA-innovasjonsprosjektet SamBIM («Samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator»). Endelig innlevering av avhandlingen skjedde i juli 2018.

Artikkelbasert avhandling
Den artikkelbaserte avhandlingen består av totalt åtte artikler, med utgangspunkt i et basistema og tre hovedtemaer, relatert til bruk av prosjektgjennomføringsmodeller og utnyttelse av BIM.
Fokuset i basistemaet er på generalisering og tilpasning av funn fra olje og gass til byggebransjen.

Fokuset i hovedtema 1 er hvordan endringer i detaljprosjektering kan styres ved hjelp av et endringskontrollsystem og BIM. Fokuset i hovedtema 2 er hvordan BIM kan brukes til å rapportere fremdrift i detaljprosjektering og kople til aktiviteter i en fremdriftsplan. Fokuset i hovedtema 3 er hvordan samhandling mellom prosjekterende og entreprenør kan forbedres ved bruk av en prosjektgjennomføringsmodell og BIM.

Les mer om disputasen 14. mars.

 

På bilde nr 2: Tore B. Haugen (hovedveileder NTNU), Øystein Mejlænder Larsen, Ole Jonny Klakegg (veileder NTNU), Anita Moum (veileder), Håkon Sannum (veileder Multiconsult).