1/2

Psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold | Photo: Hunven-Clements Photography

2/2

Psykiatribygget innvendig | Photo: Hunven-Clements Photography

Digitaliseringspris til Tønsbergprosjektet

Sykehuset i Vestfold ved Tønsbergprosjektet har vunnet buildingSMARTs internationals pris for å ta i bruk en digital modell av bygningene i driftsfasen.

1. november 2020

Prisen ble høytidelig publisert – og virtuelt overrakt – i forbindelse med buildingSMART Internationals Virtual Summit 2020 torsdag 29. oktober. Dette er en internasjonal utmerkelse hvor prosjekter fra hele verden søker om å bli vurdert i ulike kategorier.

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for innsatsen prosjektet har gjort for å ta i bruk buildingSMART teknologi og åpne internasjonale standarder i kategorien for «FDV Overlevering» (Forvaltning-/Drift-/Vedlikeholds-informasjon) fra prosjektorganisasjon til byggets driftsorganisasjon. Tønsbergprosjektet har på vegne av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF, vært ansvarlig for å utvikle løsningen for å håndtere FDV-informasjon basert på åpenBIM-teknologi – sammen med Jotne EPM Technology AS (Oslo).

– Nå som Tønsbergprosjektet er i ferd med å sluttføres er vi veldig stolte for at prosjektet anerkjennes med en slik pris. Fra starten har vi hatt høye ambisjoner, og vi ser nå at samarbeidet mellom byggherre, sykehuset, entreprenører, leverandører og de prosjekterende underveis i prosjektet, har gjort det mulig å få til innovasjoner på flere områder, sier Hans Ole Haugen, oppdragsleder for CURA.

Cura-gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som hovedentreprenør, hvor Bravida Norge, Assemblin og Haaland Klima er de mest sentrale underentreprenørene. Alle de nevnte partene har inngått en felles samspillskontrakt for gjennomføring av dette prosjektet.

Den nye løsningen bruker både 2D og 3D-teknologi for å navigere seg frem til ønsket område og utstyr, for å etablere og hente frem FDV-informasjon på en effektiv måte, hvor teknologien er basert på åpne internasjonale standarder. Det innovative med løsningen er at den bruker BygningsInformasjonsModellering (BIM) i driftsfasen, og at bygget får en reell digital tvilling – hvor all informasjon om bygget kan samles – som en bygningsjournal.

Internasjonalt anerkjent

Den internasjonale juryen skriver dette i sin oppsummering:
“This incredibly innovative lifecycle focused project to be used as a model for others to understand the scope and integration opportunities of openBIM. With a forward-thinking owner-operator, and innovative software developed, this project stood out as a worthy winner.”

– Vi er stolte av å få nok en pris til vårt prosjekt. Det er en stor ære for oss å bli internasjonalt anerkjent for vårt arbeid knyttet til å ta i bruk åpen teknologi – i både prosjektgjennomføringen og legge grunnlaget for at driftsorganisasjonen kan ta i bruk denne nye teknologien i deres daglige arbeid – ved at sykehusets driftspersonell nå får svært enkel tilgang til all FDV-informasjon om bygget på en mobil plattform, sier prosjektdirektør Tom Einertsen, som mottok prisen på vegne av Tønsbergprosjektet.

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfold HFs store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 3 MRD, hvor nytt akuttpsykiatri-bygg ble overlevert i mai 2019 og nytt somatikkbygg – inklusivt akuttsenter er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2021.

Om BuildingSMART

BuildingSMART International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å ta i bruk åpne standarder og teknologier innen det bygde miljø, og er samtidig ansvarlig for å utvikle den mest brukte utvekslingsstandarden innen byggebransjen. BuildingSMART er en «not for profit» organisasjon hvor de ulike interessentene i bransjen møtes, både programvareleverandører, rådgivere, entreprenører, byggherrer og myndighetsorganer. (www.buildingsmart.org og www.buildingsmart.no)

Om Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfold HFs store utbyggingsprosjekt på ca 45.000 m2 og 3 MRD, hvor nytt akuttpsykiatri-bygg ble overlevert i mai 2019 og nytt somatikkbygg – inklusivt akuttsenter er planlagt ferdigstilt i fjerde kvartal 2021. Prosjektet ble startet i 2015 og måtte bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg – hvor sykehuset skal være i full drift i hele prosjektperioden.

Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska Norge / Skanska UK er engasjert som hovedentreprenør, hvor Bravida Norge (elektro), Assemblin (rør, sanitær) og Haaland Klima (ventilasjon) er de mest sentrale underentreprenørene. Alle de nevnte partene har inngått en felles samspillskontrakt kalt IPD- kontrakt (som også er en nyvinning i Norge) for gjennomføring av dette prosjektet.

Tønsbergprosjektet er det første sykehuset i Norge som sertifiserer byggene i BREEAM NOR og Psykiatribygget er allerede levert med klassifisering Very Good.

Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Tønsbergprosjektet har ligget i forkant i utviklingen av prosjektgjennomføring – basert på bruk av åpne internasjonale standarder, noe som bekreftes av at prosjektet vant tilsvarende pris fra BuildingSMART International for Design- kategorien i 2017, og har dette året mottatt den ovennevnte prisen.

Med dette håper vi på å kunne flytte grensene for hvordan man kan utnytte åpne internasjonale standarder, og inspirere andre til å følge etter.

Les mer om buildingSMART award winner.