1/4

Kari Dowsett, direktør i Vest prøvde den nye sykkeltunnelen | Torgeir Hågøy

2/4

Bjørn Arill Hafnor og Mona Løvås fra Vestland fylkeskommune/Bybanen | Foto: Torgeir Hågøy

3/4

Fredag var det markering blant prosjektmedarbeidere | Torgeir Hågøy

4/4

Fra byggingen av tunnelen | Ronny Turøy/Bybanen

– Dette gjør Bergen til en mer sykkelvennlig by

En nesten 500 meter lang tunnel gjør livet enklere for mange bergensere. 15. april ble den nye gang- og sykkeltunnelen mellom Møllendal og Kronstad offisielt åpnet.

14. april 2023
Torgeir Hågøy / Multiconsult

– Tunnelen er en del av Bergens satsing på syklistene og de gående. Den gjør det lettere for enda flere å sykle og gå til og fra sentrum. Tunnelen gjør Bergen til en mer sykkelvennlig by, sier byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Ingrid Nergaard Fjelstad.

Et utfordrende prosjekt

Den nye tunnelen, som går mellom Møllendal og Kronstad, er 475 meter lang og gjør sykkel- og spaserturen mellom sentrum og Bergen sør både raskere, tryggere og tørrere. Tunnelen knytter sentrum sammen med sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen. Multiconsult har prosjektert alle fag og hatt ansvar for å følge opp prosjektet i byggeperioden.

– Dette har vært et krevende prosjekt med mange involverte fag og disipliner, men det meste har gått på skinner, sier oppdragsleder hos Multiconsult, Bjørn Arill Hafnor.

Den nye sykkeltunnelen er bygget i det gamle Kronstadsporets jernbanetunnel, under Haukeland sykehus. Tunnelen har blitt brukt av tog i 110 år, men er nå utvidet, sikret og ombygget for trygg ferdsel for gående og syklende.

– Prosjektet inkluderte også etableringen av en ekstra tunnelutgang. Dette ble gjort gjennom løsmassene under Møllendal gravplass. Å bygge ny tunnel i løsmasser er krevende i seg selv, men å gjøre det under en gravplass bidrar med noen ekstra utfordringer, sier Hafnor.

Trang byggeplass

Som en del av prosjektet er det også etablert en ny hall for Bane Nor. I hallen kan Bane Nor trekke inn lange tog, slik at de får bedre plass på sporene inn mot Bergen stasjon, noe som gjør håndteringen av togsettene på stasjonen mer effektiv.

– Alt har skjedd i et geografisk begrenset og tett befolket område. Store steinmasser har blitt håndtert, samtidig som bygg har blitt revet, en steinbro fjernet og vernede kulturminner har blitt tatt vare på. Koordineringen av de ulike fagene har vært krevende, sier Hafnor.
Det som har gitt prosjektet ytterligere en ekstra dimensjon, er at oppstarten var 13. mars 2020, dagen etter at landet ble stengt ned på grunn av Covid19.

– Vi hadde lagt en detaljert plan med fysiske møter og nøye beskrevet fremdrift. Da Covid19 stengte landet måtte vi over natten overføre alt dette til digitale samhandlingsplattformer. Vi var nok en del som var skeptiske, men dette har fungert veldig bra og resultatet er derfor en positiv prosess som vært lærerik både for oss i Multiconsult og for byggherre, sier Hafnor.

Har løst utfordringer underveis

Prosjektleder for Bybanen, Mona Løvås i Vestland fylkeskommune, forteller at samarbeidet med Multiconsult har fungert veldig godt.

– Det er ingen tvil om at dette har vært et utfordrende prosjekt. Oppdraget skulle løses i et område med mange utfordringer, og selv var vi også veldig usikre på dette med å etablere en løsmassetunnel under en gravplass. Dette var nytt for oss og er heller ikke vanlig metode for tunnelbygging i Norge, sier Løvås.

Hun skryter av dialogen underveis i prosjektet, hvor både Multiconsult, sammen med Veidekke som entreprenør og de som byggherre har løst alle utfordringer som har dukket opp underveis.

– Alle har bidratt til at prosjektet har blitt løst på en veldig tilfredsstillende måte, sier Løvås.

Les mer om Kronstadtunnelen