Det nye styret i Multiconsult

I april ble det gjennomført valg til styret i Multiconsult ASA både for aksjonærvalgte og ansattvalgte styremedlemmer. Det nye styret består av fem aksjonærvalgte styremedlemmer og tre ansattvalgte styremedlemmer, samt varamedlemmer.

2. juni 2021
Cato A. Mørk

Generalforsamlingen i Multiconsult ASA ble avholdt den 19. april og aksjonærvalgte styremedlemmer for en ny periode på ett år ble valgt. Fire styremedlemmer fortsetter, Sverre Hurum ble valgt til nytt styremedlem (tidligere varamedlem), mens Tore Sjursen kom inn som nytt varamedlem.

Blant de ansatte ble det gjennomført valg til styret som ble kunngjort 12 april. Tre nye styremedlemmer ble valgt til styret i Multiconsult ASA for perioden 2021-23, i tillegg til nye varamedlemmer.

Det nye styret i Multiconsult ASA består av:

 • Bård Mikkelsen, styreleder, aksjonærvalgt
 • Hanne Rønneberg, styremedlem, aksjonærvalgt
 • Rikard Appelgren, styremedlem, aksjonærvalgt
 • Tove Raanes, styremedlem, aksjonærvalgt
 • Sverre Hurum, styremedlem, aksjonærvalgt
 • Tore Sjursen, aksjonærvalgt varamedlem
 • Gunnar Vatnar, ansattvalgt
 • Karine Gjersø, ansattvalgt
 • Torben Wedervang, ansattvalgt
 • Grethe Brox-Nilsen, ansattvalgt (vara)
 • Ingeborg Hopland Nestås, ansattvalgt (vara)
 • Trude Skogesal, ansattvalgt (vara)
 • Arve Lønes, ansattvalgt (vara)
 • Olav Årbogen, ansattvalgt (vara)
 • Jon Egil Johansen, ansattvalgt (vara)

Nye styremedlemmer

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de nye aksjonærvalgte og nye faste ansattvalgte medlemmer.

 • Sverre Hurum (1955) er industriøkonom (Wirtschaftsingenieur fra Karlsruhe) og har siden 2002 ledet utviklingen av IT-konsulentselskapet Bouvet som ble notert på Oslo Børs i 2007. Sverre Hurum representerer en omfattende erfaring med å lede og utvikle en børsnotert kompetansebedrift. Han har god forståelse for mekanismene som gjelder for å skape utvikling og resultater i en bedrift der kompetente medarbeidere er det sentrale. Sverre Hurum har verdifull erfaring knyttet til strategier for digitalisering i slike bedrifter.
 • Tore Sjursen (1961) er sivilingeniør og har fra 2019 arbeidet som selvstendig konsulent og rådgiver. Han har lang erfaring fra prosjekt- og linjeleder-posisjoner og som rådgiver for konsernledelsen, alt i Kværner og Aker-selskapene. Fra disse posisjonene har han opparbeidet seg en omfattende innsikt i, og forståelsen av virksomheten i en internasjonal kunnskapsbedrift der gjennomføring av kompliserte prosjekter og risiko knyttet til ulike kontraktsformer står sentralt.
 • Gunnar Vatnar (1980)
  Gunnar Vatnar har Master i Landskapsarkitektur fra Sveriges Landbruksuniversitet i Alnarp og har jobbet i LINK arkitektur siden 2016. Han har lang erfaring med stedsutvikling, landskapsanalyser og detaljprosjektering.
 • Karine Gjersø (1991)
  Karine Gjersø begynte i Multiconsult i 2017. Hun er utdannet sivilingeniør fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Siden 2019 har hun vært leder for Must – Multiconsult for studenter, samt vært Multiconsults representant og styreleder i URIF (Young in the Association of Consulting Engineers).
 • Torben Wedervang (1988)
  Torben Wedervang er utdannet sivilingeniør innen tekniske geofag ved NTNU, og har vært ansatt i Multiconsult siden 2013. Han har arbeidet ved GEO-avdelingen til Multiconsult i Bergen, og arbeider nå som tilbudsleder for Bygg og Industri. Fra 2015-2018 var han leder i Tekna sin bedriftsgruppe i Multiconsult.

Les referat fra generalforsamlingen