Siv Kristin Mellgren setter pris på det store tverrfaglige miljøet i Multiconsult.

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Siv Kristin Mellgren er svært opptatt av faglig og personlig utvikling, både for seg selv og sine medarbeidere. Det får man best i samspill med dyktige kollegaer og utfordrende kunder, mener hun.

11. mai 2019

Mellgren vet hva hun snakker om. Det er 14 år siden hun startet i Multiconsult, i VA-seksjonen som den gang telte syv personer. Senere fikk hun rollene disiplinleder og oppdragsleder, før hun fra mars i år ble forfremmet til seksjonsleder VA Klimatilpasning. Nå er det 50 medarbeidere i Multiconsult som jobber med VA bare i Oslo.

– Den viktigste oppgaven som leder er å legge til rette for at medarbeiderne får en best mulig arbeidsdag og spennende oppgaver, sier Mellgren.

Jobber tverrfaglig

Da hun kom fra sommerferie, lå det ni forespørsler om mulige oppdrag i innboksen. Oppgaven blir da å vurdere, gjerne i samarbeid med de fire andre seksjonslederne innen VA, hvilke som er mest interessante, kombinert med hvilke Multiconsult har størst forutsetning for å vinne.

– Vi må sette sammen en gruppe som har riktig kompetanse, og vi må passe på at folk ikke har for mye eller for lite å gjøre. Dessuten skal helst medarbeiderne føle at det er spennende arbeidsoppgaver, rom for å utvikle egne ideer og mulighet for faglig utvikling, sier Mellgren.

Hun er ikke tilhenger av løsrevne studier.

– Gjennomfører du et kurs, bør du bruke løsningene og programmene i praksis så raskt som mulig. Den beste utviklingen får man i oppdrag, sier Mellgren.

Den praktiske tilnærmingen har hun også tatt med seg i lederrollen. Multiconsult tilbyr strukturert lederopplæring, og den er bra. Men like viktig er det å trene seg i rollen, diskutere med andre ledere og få støtte av dem i det daglige.

Stadig nye utfordringer

Klimaendringene har ført til at det er vesentlig større utfordringer knyttet til overvann og flom enn bare for noe år siden. I oppdrag er Mellgren på befaring og diskuterer muligheter og VA-tekniske løsninger ute hos kunder. Hun fremskaffer grunnlag og lager skisser for at medarbeiderne skal kunne dimensjonere og prosjektere nye VA-anlegg.

– Underveis går vi gjennom løsninger, diskuterer og kontrollerer dokumentene før de oversendes kunden, forteller hun.

Selv om Mellgren er leder, jobber hun altså mye ute i oppdrag, blant annet med ny vannforsyning til Oslo og med vann- og avløpsløsninger for øyene i Oslofjorden.

– Du får spennende oppdrag også som leder. Det er svært varierte oppgaver og kundene er alt fra store selskaper, industri og utbyggere til kommuner, sier hun.

Verdiskapende arbeidsplass

Alle attraktive fagpersoner får fra tid til annen henvendelser om nye jobbmuligheter – likevel har Mellgren aldri vurdert å skifte arbeidsgiver. Det er det flere grunner til.

– I Multiconsult er det et stort, tverrfaglig miljø. I tillegg til at du da har mange hyggelige kollegaer, er det alltid noen i selskapet som kan hjelpe deg med ulike utfordringer, forteller Mellgren.

Hun setter pris på alle de varierte oppgavene innen VA, men også at det er utfordrende oppgaver utenom dette fagfeltet. Det gir en personlig tilfredsstillelse å kjenne at man er en del av noe større, for eksempel når man jobber med et stort bygg eller med viktig infrastruktur.

– I Multiconsult prosjekterer vi ting som er viktig for framtiden. Det gir stor inspirasjon, sier hun entusiastisk.