CO2 fra avfallsforbrenning skal mellomlagres ved Oslo Havn | Harald Valderhaug/Oslo Havn

Deltar i utvikling av Oslos karbonfangstterminal

Multiconsult skal bidra med prosjektering og rådgivningstjenester for Aker Solutions i en forstudie av en terminal på Oslo Havn for mellomlagring og utskipning av CO2.

13. februar 2024
Cato A. Mørk

Den planlagte terminalen skal mellomlagre CO2 fra karbonfangstanlegget til Hafslund Oslo Celsio på Klemetsrud i Oslo, før den sendes videre med skip til Northern Lights terminalen i Øygarden for permanent lagring.

Aker Solutions ble i slutten av november 2023 tildelt arbeidet med forprosjekt av selve karbonfangstanlegget, sammen med Aker Carbon Capture, som ved en positiv investeringsbeslutning skal bygges på Hafslund Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. I dette prosjektet bidrar også Multiconsult med prosjektering og rådgivning, og søsterselskapet LINK Arkitektur leverer arkitekttjenestene. Siden 2017 har Multiconsult og LINK også arbeidet med Northern Lights terminalen.

Les mer