Det nye Protonsenteret i Bergen | Illustrasjon: Arkitema Architects

Deltar i byggingen av protonsenter i Bergen

Byggingen av det nye protonsenteret på Haukeland universitetssykehus er i oppstartsfasen. Multiconsult er rådgiver i prosjektet.

12. november 2020
Cato A. Mørk

Protonsenteret skal etter planen tas i bruk i 2024, og vil sammen med et nytt senter på Radiumhospitalet i Oslo være et tilbud om protonbehandling til kreftpasienter i hele Norge. Protonbehandling er en mer skånsom form for stråleterapi enn tradisjonell strålebehandling.

– Bygningen krever solide konstruksjoner med tykkevegger, og det er strenge krav til gjennomføringer for å hindre stråling. Samtidig er det en bygning som er kraftkrevende og har høye krav til strøm og kjøling, så dette er absolutt et spennende prosjekt, sier oppdragsleder Torstein Bigset Riise i Multiconsult.

Det nye Protonsenteret er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus, med heis og tunnelforbindelse til Sentralblokka. Bygget er over 5 etasjer med et bruttoareal på rundt 11000 kvm og inneholder arealer til klinikk, strålebehandling, tekniske arealer og parkering.

Multiconsult er engasjert med to sentrale fag i prosjektet som rådgivende ingeniør varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, og rådgivende ingeniør elektroteknikk. I tillegg har selskapet rollen som prosjekteringsgruppeleder og har vært med i planleggingen av prosjektet.

Adkomstunnel

Helse Bergen ønsker en adkomsttunnel til bygget, og Multiconsult har også utarbeidet funksjonsbeskrivelse for tunnelen og skal bistå under utførelsen. Tunnelen er planlagt fra Sentralblokken, inn i fjellet for så å ende opp i en 60 meter høy trapp / heissjakt som leder til Protonsenteret. Total lengde på tunnelen er ca. 225 m. Arbeidet knyttet til sprenging av tomt og rivning av eksisterende P-hus inngår også.

Driften av senteret er planlagt startet i 2024 med opptrapping til full drift i 2027/28. Byggingen starter høsten 2020 og Helse Bergen er byggherre.

Les mer om protonsenteret.