Debatt om digitalisering i rådgiverbransjen

29. januar 2019

I slutten av forrige uke ledet Liv Kari Skudal Hansteen, fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), en utrolig spennende dabatt om digitalisering av rådgiverbransjen. Nå har du mulighet til å se hele her.

– Hva legger våre kunder i begrepet digitalisering og hva forventer du/dere fra oss som rådgivere?
– Hvordan kan vi utvikle oss sammen i bransjen?

I tillegg til Liv Kari, leder av RIF, debatterte:

o Statsbygg/Digibygg | Anett Andreassen – Prosjektdirektør
o Nye Veier | Harald Monsen- Prosjektleder planlegging
o Skanska Digital | Jo Mortensen – Direktør
o Multiconsult | Cathrine Mørch – Teknologileder

Alle holdt først en kort intro om eget ståsted og synspunkt. Selve debatten starter 24min ut. Debatten tok sted på Scandic Gardermoen under Multiconsults kompetansenettverkssamling for Prosjektstyring og prosjekteringsledere. Temaet for hele samlingen var digitalisering.