Dagens dobbel

Det ble en jubeldag for Multiconsult da Bybane Bergen ble kårets til Årets anlegg 2013 og Nord-Østerdal vgs stakk av med tittelen Årets trebyggeri 2013. Multiconsult har prosjektert begge prosjektene.

10. juni 2014

– Dette var utrolig gledelig. Jeg vil gratulere alle involverte og Multiconsult som selskap. Dette er en god påminnelse om hvor kompetente vi er, forteller administrerende direktør Christian Nørgaard Madsen.

Av de tre kåringene som ble offentliggjort var med andre ord Multiconsult med i vinnerteamet på to av dem. Multiconsult har også gjort rystelsesmålinger for Årets bygg.

Om vinneren sier juryen blant annet:
«Et fremragende, fremtidsrettet og komplisert byutviklingsprosjekt som er gjennomført på en overbevisende måte. Muliggjort ved et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikantene ved bompenger».
«En smidig og målrettet byggherreorganisasjon som ved samspillavtaler har evnet å utnytte deltagende parters erfaring og spisskompetanse på en måte som har bidratt til sikker gjennomføring innenfor forutsatte rammer.»

Bybane Bergen konkurrerte med rassikringstunellen Rv. 13 Vatne-Skreppeneset/Melkeråna i Rogaland og T-forbindelsen, entreprise K-1 Haugesund-Karmøy Tysvær. Multiconsult har også hatt vesentlige bidrag inn i de prosjektene som ikke nådde helt opp.

Mer om Bergen Bybane, byggetrinn 2: http://www.bygg.no/article/109190