Campus Ås leverer gjennom koronakrisen

Konsernledelsen i Multiconsult var nylig på befaring ved Campus Ås, like før covid-19 rammet Norge for fullt. Nå jobber selskapet hardt sammen med byggherre Statsbygg, for å levere som avtalt.

23. mars 2020

Campus Ås er et betydningsfullt prosjekt, med detaljer som krever høyt kunnskapsnivå og tett oppfølging gjennom hele byggeperioden. Multiconsult har sammen med sine samarbeidspartnere vært en sentral bidragsyter innen prosjektering. Etter avholdt konsernledermøte var Arkitekt Rolf Erik Wahlstrøm fra Fabel med som engasjert og kunnskapsrik omviser, med støtte fra Statsbyggs prosjektleder prosjektering, Morten Engh. De ga god innsikt i den solide fremgangen i prestisjeprosjektet, like før koronakrisen rammet Norge for fullt. Nå står alle aktører på mer enn noen gang, for å holde hjulene i gang, samtidig som gode rutiner for smittevern og HMS ivaretas.

– Det er viktig at byggenæringen forblir en viktig motor for å holde samfunnet i gang, også under krise. Sammen med Statsbygg bruker vi nå fleksible samhandlingsmetodikker, for å bidrar til at ikke Campus Ås stopper opp. Vi er utrolig imponert over hvordan Statsbygg og prosjektgruppa klarer å tenke nytt og se løsninger. Det er av stor betydning både for Campus Ås-prosjektet, men også øvrige byggeprosjekter, at våre offentlige oppdragsgivere virkelig setter alle kluter til nå, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Prosjektet Campus Ås er en samlokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på NMBU på Ås. Området inneholder undervisningsarealer, kontorer, lesesaler og kantine, samt spesialarealer som dyrestaller, oppstallinger, akvarier og over 10.000 m2 klassifiserte laboratorier med høye krav til smittevern. Bygget omfatter også et dyrehospital for smådyr og hest, samt morfologisk avdeling med disseksjonssal og obduksjonssaler. Prosjektet har høye miljøambisjoner, med fokus på strenge krav og bærekraftige løsninger innen energi, materialbruk, avfall og utslipp.

De som var med på omvisningen fra Multiconsult var Grethe Bergly, Johan Arntsen, Kristin Augestad, Leif Olav Bogen, Gaute Christensen, Hilde Gillebo, Kristine Møll, Kari Nicolaisen, Lars Opsahl, Hans Jørgen Wibestad, Kirsten Anker Sørensen, Geir Juterud og Randi Brekke. I tillegg, Statsbyggs prosjektleder prosjektering, Morten Engh. Omviser: Arkitekt Rolf Erik Wahlstrøm fra Fabel.