Hassan Gholami mener bruk av bygningsintegrerte solceller er lønnsomt også i Norge. | Foto Kjersti Riiber

Bygningsintegrerte solceller kan gi nullenergibyer

Å bruke solceller som byggemateriale, såkalte bygningsintegrerte solceller i fasader og tak, er både lønnsomt og vil kunne spille en nøkkelrolle i å gjøre byene våre selvforsynt med energi. Det viser en ny doktorgradsavhandling fra Hassan Gholami.

13. november 2021

Gholami jobber til daglig i Multiconsult og disputerte mandag 1. november ved Universitetet i Stavanger der han la fram sin doktorgradsavhandling «Feasibility Study of Building Integrated Photovoltaic (BIPV) as a Building Envelope Material in Europe». Hassan Gholami er en av to i Norge med doktorgrad innen bygningsintegrerte solcellesystemer.

Lønnsomt i Europa og Norge

I doktorgradsarbeidet har Hassan Gholami vurdert det økonomiske og teknologiske potensialet i bruk av solceller som byggematerialer i fasader og tak, såkalte bygningsintegrerte solceller eller BIPV-systemer. Samtidig har han gjort en vurdering av BIPV-systemets potensiale for byplanleggere og arkitekter.

– Funnene mine viser hvordan denne teknologien nå er lønnsom og derfor kan tas i bruk i de fleste områder i EU. Dermed kan bruk av BIPV-teknologi bidra til å oppnå tilnærmet nullenergibyer, der byene blir selvforsynte med energi, sier Hassan Gholami.

Samtidig har Gholami også gjort en omfattende undersøkelse for å identifiser utfordringen i BIPV-markedet.

– Hovedutfordringene er mangel på bevissthet eller offentlig forståelse. Blant annet er det en oppfatning om at det tar lang tid før systemet gir avkastning på investeringen ettersom sluttbrukeren gjerne kun ser kostnaden på selve investeringen og ikke dobbeltfunksjonen ved at de integrerte solcellene også produserer kraft. I tillegg er det generelt manglende økonomisk og juridisk støtte for systemet. Han foreslår derfor ulike tiltak, som blant annet rimelige og behovsbaserte tilskuddsordninger.

Bygningsintegrerte solceller er et alternativ til andre bygningsmaterialer, som glass, stein og tre. Derfor bør den økonomiske analysen ta hensyn til investeringen knyttet til BIPV-systemets kraftproduksjonsrolle ved å se på merkostnaden ved systemet. Dette er fordi nedbetalingstiden for andre fasadeløsninger som glass- eller steinfasade er uendelig, forklarer Gholami, som mener det viser at teknologien er gjennomførbar økonomisk, og at de arkitektoniske utfordringene er løsbare.

Sentral kompetanse

Gholami startet i Multiconsult i 1. september i år er svært glad for å ha styrket kompetansen innen fornybar energi generelt og solenergi spesielt med ansettelsen av.

– Hassans kompetanse er unik i Norge, og vi er svært glade for å ha ham som del av vårt solenergimiljø. Han vil samtidig bidra sterkt til å styrke den tverrfaglige kompetansen vi har innen energisystemer i bygg, sier Ryan Glenn Anderson, leder for solenergi i Multiconsult.