NVO består av en rekke tunneler og bergrom. Illstrasjonsbilde | Foto: Elisabeth Grasbakken

Byggestart for Ny vannforsyning Oslo

Torsdag 18. februar fyrte byråd Lan Marie Berg av første tunnelsalve på Huseby i Oslo og markerte dermed oppstart i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo. Prosjektet er blant de største enkeltinvesteringene som Oslo kommune har gjennomført noensinne.

4. mars 2021

Over flere år skal tunneler og haller sprenges ut for å gi plass til et nytt vannbehandlingsanlegg i Oslo. Det vil ha kapasitet til å forsyne alle byens innbyggere med rent drikkevann. Multiconsult har utarbeidet reguleringsplan, forprosjekt og detaljprosjekt med COWI og Asplan Viak som underkonsulenter.

For Multiconsult er prosjektet delt i to oppdrag; Ny Vannforsyning Oslo (NVO) og Stamnett (NVO-S). Prosjektet baserer seg i stor grad på tegningsløse leveranser og BIM. Det har i tillegg ambisiøse målsetninger for å oppnå en utslippsfri byggeplass.

Detaljprosjekteringen av vannbehandlingsanlegget og råvannstunnelen er kommet langt. Nå jobbes det også med å detaljere ut løsningene for hvordan rentvann fra vannbehandlingsanlegget skal distribueres til abonnenter i et helt nytt tunnel- og bassengsystem som skal etableres under Oslo by fra vest til øst. Multiconsult med partnere står dermed i en unik posisjon til å rådgi og detaljere ut gode tekniske løsninger hele veien fra vannkilde og frem til abonnent.